Kungaparet i möte om olympiska spelen i Tokyo

Onsdagen den 28 april deltog Kungaparet i ett digitalt möte med Sveriges olympiska kommitté (SOK) som informerade om sommarens olympiska spel i Tokyo, Japan.

Kungaparet vid mötet med generalsekreterare Gunilla Lindberg och ordförande Mats Årjes från Sveriges olympiska kommitté.

Kungaparet vid mötet med generalsekreterare Gunilla Lindberg och ordförande Mats Årjes från Sveriges olympiska kommitté. Foto: Kungl. Hovstaterna

Vid mötet med Kungaparet deltog generalsekreterare Gunilla Lindberg, ordförande Mats Årjes och vice ordförande Per Palmström.

Med anledning av covid-19-pandemin ställdes de olympiska spelen i Tokyo 2020 in. Spelen har istället flyttats fram till i år och planeras äga rum 23 juli – 8 augusti.

Under mötet informerades Kungaparet om de svenska deltagarna samt årets speciella upplägg i och med den rådande pandemin.

Läs mer om SOK