Kungen vid Forum för bioekonomi

Tisdagen den 20 april deltog Kungen digitalt i Forum för bioekonomi, som äger rum under Skogsnäringsveckan. I samband med prisutdelningen höll Kungen ett tal.

Kungens tal spelades in från Kungliga slottet.

Kungens tal spelades in från Kungliga slottet. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Forum för bioekonomi arrangeras av Skogsindustrierna och är en del av Skogsnäringsveckan 2021. Fokus för dagens forum var hållbar konsumtion och hållbart skogsbruk.

Vid årets prisutdelning höll Kungen ett tal där han bland annat sa:

Lika mycket som skogen är en del av vår historia, är den helt central för vår framtid. Där växer ju inte bara tall och gran tillsammans med tusentals andra arter. Utan också kunskap!

Den svenska skogen och skogsindustrin är en plattform för forskning och utveckling. En miljö där nya idéer och innovationer föds. Och där politik, forskning och näringsliv samverkar.

H.M. Konungen

Därefter delades priser ut till personer som lämnat viktiga bidrag till utvecklingen på det skogliga området.

Skogsnäringsveckan

Skogsnäringsveckan är en arena där branschen och samhällsintressenter möts och diskuterar aktuella frågor som berör skogsnäringen.

Arenan har funnits i 150 år för att ge insikt och inspiration - och säkra utvecklingen av en livskraftig skogsindustri. Under Skogsnäringsveckan arrangerar Skogsindustrierna årligen Forum för Bioekonomi.