H.M. Konungens tal vid prisutdelning i samband med Forum för bioekonomi

(Det talade ordet gäller)

Mina damer och herrar,
Skogsvänner,

Skogen har spelat en central roll för vårt lands utveckling. Och gör det fortfarande. Jag har själv alltid varit mycket intresserad av den här delen av svensk historia; från kolmilorna runt järnbruken till sågverken, massabruken och dagens bio-raffinaderier.

I många svenska familjer löper skogen som en röd tråd genom släkthistorien: det kan vara generation efter generation som arbetat i skogen eller skogsindustrin. Eller så har man själv fått ärva ett skifte, att förvalta åt sina barn och barnbarn.

Men lika mycket som skogen är en del av vår historia, är den helt central för vår framtid. Där växer ju inte bara tall och gran tillsammans med tusentals andra arter. Utan också kunskap!

Den svenska skogen och skogsindustrin är en plattform för forskning och utveckling. En miljö där nya idéer och innovationer föds. Och där politik, forskning och näringsliv samverkar.

Ja, man kan säga att skogen utgör grunden till ett enormt svenskt kunskapsbygge – av stor betydelse för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling. Inte bara här i Sverige, utan globalt.

Lika mycket som skogen är en del av vår historia, är den helt central för vår framtid. Där växer ju inte bara tall och gran tillsammans med tusentals andra arter. Utan också kunskap!

H.M. Konungen

Några av de byggstenarna uppmärksammar vi i dag, vid Forum för Bioekonomi, genom att dela ut ett antal priser.

Kära pristagare; ni har alla, på olika sätt, lämnat viktiga bidrag till utvecklingen på det skogliga området.

Jag vill härmed framföra mina gratulationer till era utmärkelser och önska er varmt lycka till i ert fortsatta värv!

Tack.