Kungen gav företräde för nye överkommendanten Michael Claesson

Onsdagen den 28 oktober gav Kungen företräde för den nytillträdde överkommendanten generallöjtnant Michael Claesson och överlämnade överkommendantskapets stav.

Generallöjtnant Michael Claesson tar emot överkommendantskapets stav ur Kungens hand.

Generallöjtnant Michael Claesson tar emot överkommendantskapets stav ur Kungens hand. Foto: Victor Ericsson/Kungl. Hovstaterna

Överkommendanten i Stockholm är en generalsperson, som direkt orienterar överbefälhavaren i frågor som rör den statsceremoniella verksamheten, inklusive högvaktstjänst.

Symbolen för överkommendantskapet är en stav som symboliskt överlämnas av H.M. Konungen till den nytillträdande överkommendanten.