Kronprinsessan besökte SIPRI

Torsdagen den 1 oktober besökte Kronprinsessan SIPRI, Stockholms internationella fredsforskningsinstitut.

Kronprinsessan besökte under torsdagen SIPRI, Stockholms internationella fredsforskningsinstitut.

Kronprinsessan besökte under torsdagen SIPRI, Stockholms internationella fredsforskningsinstitut. Foto: Patrik Österberg/SPA

Besöket inleddes med att SIPRI:s ordförande Jan Eliasson, SIPRI:s chef Dan Smith och SIPRI:s bitr. chef Joakim Vaverka hälsade Kronprinsessan välkommen.

Därefter fick Kronprinsessan möjlighet att samtala med SIPRI:s experter inom områden så som artificiell intelligens (AI) och dess påverkan på fred och säkerhet internationellt. Likaså berördes den situationen inom vapenkontroll samt de utmaningar som den pågående covid-19-pandemin medför, med särskilt fokus på hur framtida utmaningar kring våld och epidemier kan hanteras.

Om SIPRI

SIPRIär ett oberoende internationellt forskningsinstitut som studerar frågor om fred och konflikter med fokus på nedrustning. SIPRI grundades år 1966 för att markera 150 år av obruten fred i Sverige.