Kronprinsessparet besökte Gävle och Sandviken med Generation Pep

Fredagen den 11 september besökte Kronprinsessan och Prins Daniel Gävle och Sandviken tillsammans med Generation Pep. Under dagen fick Kronprinsessparet träffa representanter från kommun och skola i Gävleborg för att tala kring utmaningar och möjligheter som finns kopplat till barn och ungas fysiska hälsa.

Kronprinsessparet på väg till ett rundabordssamtal med Generation Pep i Gävle.

Kronprinsessparet på väg till ett rundabordssamtal med Generation Pep i Gävle. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Besöket inleddes i Gävle där landshövding Per Bill stod värd för ett rundabords­samtal som leddes av Carolina Klüft, verksamhetschef vid Generation Pep.

Runt 30 personer som arbetar med barn och ungas hälsa i länet deltog i samtalet. Under rundabordssamtalet diskuterades frågor kring utmaningar och möjligheter kopplat till barn och ungas fysiska hälsa.

Kronprinsessparet på Rapatac i Sandviken.

Kronprinsessparet på Rapatac i Sandviken. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Kronprinsessparet i musikstudion på Rapatac.

Kronprinsessparet i musikstudion på Rapatac. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Besök hos Rapatac och Fritidsbanken

Under eftermiddagen besökte Kronprinsessparet, landshövdingen och Carolina Klüft Rapatacoch Fritidsbankeni Sandviken.

Besöket hos Rapatac inleddes med att grundaren Moussa N'Diaye och Anna Podgorsek berättade om verksamheten. Rapatacs syfte är att ge barn och ungdomar goda förutsättningar till en trygg och meningsfull uppväxt. Barnen som deltar i verksamheten erbjuds hjälp med skolarbete och möjlighet till stimulerande fritidssysselsättning samt att utveckla förmågan att ta ansvar för sina handlingar.

Under besöket träffade Kronprinsessparet barn och ungdomar som deltar i Rapatacs verksamhet.

Kungaparet besökte Rapatac år 2013.

Som avslutning i Sandviken besökte Kronprinsessparet Fritidsbanken där David Mathiasson och Ohans Basmajian berättade om verksamheten.

Fritidsbanken är som ett bibliotek fast med sport- och fritidsprylar. Här kan man låna utrustning för en aktiv fritid, som till exempel skidor, skridskor, inlines, flytvästar, snowboards och mycket mer. Alla kan låna och allt är gratis. Fritidsbanken finns på flera platser i landet.

Kronprinsessparets stiftelse har beviljat stöd till Fritidsbanken.

Om Generation Pep

Prins Daniel lanserade Generation Pep (Gen-Pep) i juli 2016 i Visby, tillsammans med svenska företag, stiftelser och ideella organisationer. Generation Peps vision är att alla barn och ungdomar i Sverige ska ha möjlighet och vilja att leva ett aktivt och hälsosamt liv.

Generation Peparbetar för att sprida kunskap, inspirera och stödja såväl barn och unga, som föräldrar och andra vuxna i barns närhet.

Kronprinsessparet är initiativtagare till Generation Pep.

Kronprinsessparets stiftelse

Kronprinsessparet skapade stiftelsen för att möjliggöra för barn och unga i Sverige att få växa upp till trygga och starka individer med en positiv framtidstro. Kronprinsessparets Stiftelse belyser, finansierar och initierar viktiga initiativ som verkar för god hälsa och stärkt gemenskap bland barn och unga i Sverige. År 2016 initierade stiftelsen verksamheten Generation Pep som arbetar för att sprida kunskap och skapa engagemang kring barn och ungdomars hälsa.

Stiftelsen delar årligen ut anslag till projekt som aktivt arbetar med att främja god hälsa och verkar för stärkt gemenskap bland barn och unga i Sverige. Stiftelsens styrelse har år 2019 beslutat att ge anslag till tretton projekt. Ansökningar om anslag beviljas av Stiftelsen efter en omfattande urvalsprocess. 169 ansökningar inkom under ansökningsperioden augusti 2019. Samtliga ansökningar har granskats utifrån matchning av Stiftelsens ändamål och uppfyllnad av Stiftelsens kriterier. Kronprinsessparets Stiftelses expertråd bidrar med kunskap och kompetens i urvalet av projekt utifrån en ambition att skapa verklig och genomslagskraftig förändring.

Läs mer om Kronprinsessparets stiftelse