Prins Daniel deltog i webb­sändning om entreprenörskap

Onsdagen den 27 maj deltog Prins Daniel vid en webbsändning om ungt företagande och entreprenörskap.

Prins Daniel tillsammans med entreprenörerna bakom företagen Karma och Storytel.

Prins Daniel tillsammans med entreprenörerna bakom företagen Karma och Storytel. Foto: Erik Cronberg/IVA

Under webbsändningen, som arrangerades av Prins Daniels Fellowship och Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), deltog flera unga entreprenörer och delade med sig av sina erfarenheter och tips om företagande.

Om Prins Daniels Fellowship

Prins Daniels Fellowship syftar till att inspirera unga människor att bli entreprenörer och att stötta ett antal företag genom mentorskap. Projektet är ett långsiktigt samarbete mellan Prins Daniel och Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).

Projektet lanserades i januari 2013.

Om IVA

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, är en fristående akademi som till nytta för samhället främjar tekniska och ekonomiska vetenskaper samt näringslivets utveckling. I samarbete med näringsliv och högskola initierar och föreslår IVA åtgärder som stärker Sveriges kompetens och konkurrenskraft

Till toppen