Kungen och Kronprinsessan på Folk och försvar

Söndagen den 12 januari närvarade Kungen och Kronprinsessan vid Folk och försvars rikskonferens i Sälen.

Kungen och Kronprinsessan på Folk och försvar.

Kungen och Kronprinsessan på Folk och försvar. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Rikskonferensen är årligt återkommande och är ett forum för diskussioner om världens säkerhet, Sveriges försvar, människors trygghet och samhällets krisberedskap.

Under konferensen samlas cirka 350 deltagare från politiken, myndigheter, civilsamhällesorganisationer och representanter för fackliga organisationer och näringsliv.

Söndagen inleddes med ett anförande av utrikesminister Ann Linde. Därefter tog åhörarna bland annat del av diskussioner kring Sveriges säkerhetspolitiska samarbeten och Sveriges relationer med Ryssland.

Kronprinsessan kommer även att närvara under måndagens panelsamtal som bland annat handlar om Sveriges totalförsvar, nordiskt försvarssamarbete och säker samhällskommunikation.

Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Rikskonferensen

Rikskonferensen som hålls på Högfjällshotellet i Sälen kan ses direkt och i efterhand på folkochforsvar.se