Kommuniké från H.E. Riksmarskalken

Riksmarskalkens vapen

Riksmarskalksämbetet har glädjen att meddela att
H.K.H. Prinsessan Madeleine fredagen den 9 mars 2018 klockan 00.41 nedkom med ett friskt och välmående barn på Danderyds sjukhus.

Såväl mor som barn mår bra.

Svante Lindqvist
Riksmarskalk