Kommuniké från H.E. Riksmarskalken

Riksmarskalksämbetet har glädjen att meddela att H.K.H. Prinsessan Sofia, fredagen den 26 mars 2021 klockan 11.19, nedkom med en frisk och välmående son på Danderyds sjukhus.

Riksmarskalkens vapen

Såväl mor som barn mår bra.

Fredrik Wersäll
Riksmarskalk