Anteckningslistor med anledning av H.M. Konungens födelsedag

För dem som önskar framföra sina lyckönskningar till H.M. Konungen på födelsedagen söndagen den 30 april 2023 finns anteckningslistor framlagda nämnda dag kl. 13.00 – 16.00 i Rikssalen på Stockholms slott med entré via Södra slottsvalvet.

RIKSMARSKALKSÄMBETET