Kommuniké från H.E. Riksmarskalken

Riksmarskalkens vapen

Riksmarskalksämbetet har glädjen att meddela att H.K.H. Prinsessan Sofia torsdagen den 31 augusti 2017 klockan 11.24 nedkom med ett friskt och välmående barn på Danderyds sjukhus.

Såväl mor som barn mår bra.

Svante Lindqvist
Riksmarskalk