Hovet

Olika arbeten görs av Hovet.

De personer som arbetar åt den kungliga familjen
kallas Hovet.

Hovet ska också visa och berätta om
allt som har med Kungen att göra.
 
Ett valspråk är en kort mening på några få ord,
som talar om vad en person vill och hur personen tänker.
Kungens valspråk är För Sverige – i tiden.
Med det menar Kungen att han vill arbeta
för Sverige på ett sätt som passar just vår tid.
Så ska också Hovet arbeta.
 
Hovet består av flera olika avdelningar.
 
Riksmarskalksämbetet
Riksmarskalken Fredrik Wersäll
är chef för Riksmarskalksämbetet.

Fredrik Wersäll.

Fredrik Wersäll. Foto: Emma Fredriksson, Hovet

Han har ansvar för samarbetet
med riksdag och regering.
Han har ett kansli till sin hjälp,
som har hand om sådant som
har med lagar och regler att göra.
Det kan handla om att ge tillstånd
och om hur bilder på Kungen och den kungliga kronan
får användas.
 
Kansliet ger också tillstånd till forskare
som vill studera gamla papper och bilder.
 
Cirka 200 personer är fast anställda vid Hovet.
Det är lite fler kvinnor än män.
Dessutom arbetar extra personal på middagar,
under sommaren och med att visa slottet.
 
Informationsavdelningen
Sköter alla kontakter med tidningar, tv och radio.
De svarar på frågor från tidningar, forskare
och folk om Kungens planer och om slotten.
Avdelningen har också hand om
Hovets webbplats.

Avdelningen ordnar möten för tidningar och tv
vid statsbesök och på resor till andra länder.
 
Avdelningen hjälper ofta dem som ordnar
stora möten, utställningar och besök
där Kungafamiljen kommer att vara med.
 
Riksmarskalksämbetet sköter och visar Riddarholmskyrkan.
De föreslår personer som ska få ett särskilt arbete,
de föreslår hur pengar från staten ska användas
och de föreslår vilka som ska få medaljer.
 
Hovmarskalksämbetet
Hovmarskalksämbetet har ansvar för
Kungafamiljens olika arbetsuppgifter,
till exempel olika slags besök,
middagar och högtidliga fester.
Förste hovmarskalken är chef för hovmarskalksämbetet.
Kungen och förste hovmarskalk Johan Fischerström. Fotografi: Scanpix.

Kungahuset har flera hundra uppdrag varje år.
Hovmarskalksämbetet tar emot alla inbjudningar.
Kungaparet och Kronprinsessparet är med på möten
när man planerar arbetet.
 
Fatburen sköter tvätt och allt linne,
till exempel dukar och handdukar.

Fatburen tvättar och stryker. Fotografi: Clas Göran Carlsson.
Ceremonistaten
Ansvarar för hur statsbesök, middagar, dop, bröllop
och begravningar ska ordnas,
så att de blir högtidliga på ett riktigt sätt.
Överceremonimästare, ceremonimästare, kabinettskammarherrar
och kammarherrar arbetar vid sådana tillfällen.
Det är människor som också har andra viktiga arbeten
i samhället.