Hovet

De personer som arbetar åt Kungafamiljen kallas Hovet.

Hovet ska också visa och berätta om
allt som har med Kungen att göra.

Hovet består av flera olika avdelningar.
Mer än 200 personer är fast anställda vid hovet.
Det är lite fler kvinnor än män.
Dessutom arbetar extra personal på middagar,
i parker och med att visa slotten under sommaren.

Riksmarskalksämbetet

Riksmarskalken är chef för Riksmarskalksämbetet.

Han har ansvar för samarbetet
med riksdag och regering.
Han har ett kansli till sin hjälp,
som har hand om sådant som
har med lagar och regler att göra.

Riksmarskalksämbetet har hand om hovets pengar
och vilka som ska jobba på hovet.
Till ämbetet hör också Kungafamiljens läkare och präster.

Informationsavdelningen

Informationsavdelningen sköter kontakter
med tidningar, radio och tv.
De svarar på frågor om Kungen och Kungafamiljen
från journalister och andra personer.

Avdelningen har också hand om
Hovets webbplats och sociala medier.
Avdelningen hjälper ofta dem
som ordnar stora möten och besök
där Kungafamiljen är med.

Avdelningen leds av informationschefen.

Hovmarskalksämbetet

Hovmarskalksämbetet har ansvar för
Kungafamiljens olika arbetsuppgifter,
till exempel olika slags besök,
middagar och högtidliga fester.
Förste hovmarskalken är chef för Hovmarskalksämbetet.

Kungafamiljen har flera hundra uppdrag varje år.
Hovmarskalksämbetet tar emot alla inbjudningar.
Kungaparet och Kronprinsessparet
är med på möten när man planerar arbetet.

Husgerådskammaren

Husgerådskammaren tar hand om alla saker
som finns i de kungliga slotten.
Det mesta ägs av staten och får användas av Kungen.

Det är viktigt att det som finns i slotten inte blir förstört
utan kan finnas kvar i framtiden.

Husgerådskammarens sköter också slottets bibliotek
och allt som finns där.

Chefen för Husgerådskammaren kallas överintendent.

Ståthållarämbetet

Ståthållarämbetet har hand om de elva kungliga slotten
som Kungen får använda.

De sköter också parker, trädgårdar
och skogar som hör till slotten.

Ståthållarämbetet ser också till att
allt på hovets arbetsplats fungerar,
till exempel datorer, telefoner och städning.

Ståthållaren är ämbetets chef.