H.M. Konungens Militär­hospitals-och Medalj­fonder

H.M. Konungens monogram

Fondernas ändamål är att ge understöd till efterlevande maka/make och barn efter avlidna yrkesofficerare av kaptens eller högre tjänstegrad inom förvarsmakten samt efter med dem likställda till försvarsmakten hörande civilmilitära personer.

Med efterlevande maka/make jämställs efterlevande i ett samboförhållande där parterna bott tillsammans under äktenskapsliknande förhållanden.

Mottagare av understöd ska vara ekonomiskt behövande.

Ansökan

Blanketten kan hämtas här i pdf-format. Skriv ut blanketten och fyll i den för hand. Var noga med att fylla i blanketten korrekt.

» Hämta ansökningsblankett Pdf, 294.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Blanketten kan också rekvireras från Kurt Svensson, se kontaktuppgifter nedan. 

Skicka in ifylld ansökningsblankett senast den 31 mars. Beslut om utdelning fattas i slutet av april.

» Så behandlas dina personuppgifter

Kontakta oss

H.M. Konungens Militärhospitals- och Medaljfonder
Kungl. Slottet
107 70 Stockholm
08-402 60 72

Skicka meddelande