H.M. Konungens tal vid diplom- och stipendieceremoni för Ungt Ledarskap

Kungl. Slottet, Stockholm

(Det talade ordet gäller)

Kompassros-stipendiater,
Kursdeltagare och ledare för Värdebaserat Ledarskap,
Mina damer och herrar,

Varmt välkomna till Kungliga slottet och Bernadottebiblioteket! Det är glädjande att få samla så många unga ledare på en och samma plats.

Vad kännetecknar egentligen ett gott ledarskap?

Jag tror att det handlar om att vilja bidra till en bättre värld. Att ha förmågan att leda människor mot ett mål och en vision som är större än jaget. Det enkla svaret är att ta ansvar både för sig själv och andra.

I vår tid behöver vi starka ledare med goda värderingar, som tänker långsiktigt. Och som inte låter hoppet grusas och handlingskraften förlamas av oroligheter i omvärlden. Eller som min farfar Gustav VI Adolf sa till studenterna i Uppsala 1951:

”Det är nödvändigt att hålla framtidstron levande. Om oron inför den allmänna labiliteten och bristen på internationell jämvikt försvagar arbetsglädjen, så minns, att mänskligheten förr upplevt nedgångstider och inte blott överlevt dem. Nedgångsperioderna har följts av uppgång, ja, blomstring. ”Hoppet är vår vän”. Det ordet äger full giltighet i dag och i all framtid.”

Ärade stipendiater och kursdeltagare,

Vi kommer i dag att dela ut stipendiet Kompassrosen till tre ledare som visat prov på mod, omtanke och handlingskraft utöver det vanliga. Med starka värderingar som vägleder er, likt en inre kompass, går ni aldrig vilse. Värderingarna har sin grund i scoutrörelsen, men borde vara rättesnören för oss alla.

Idag har vi också glädjen att få dela ut diplom till drygt 50 personer som har deltagit i, eller varit ledare för, utbildningen Värdebaserat ledarskap. Ni har under det senaste året utmanat er själva att bli ännu bättre ledare.

Unga ledare är en kraft som kan förändra världen. Ert engagemang ger ringar på vattnet och uppmuntrar fler att göra skillnad. Och sist men inte minst, ni skapar ett starkare samhälle och en ljusare framtid för oss alla.

Tillsammans med stiftelsen Ungt Ledarskap och Scouterna hälsar jag er än en gång välkomna till en inspirerande eftermiddag!

Tack!