H.M. Konungens tal vid Kungl. Musikaliska akademiens

festkonsert ”500 år av kunglig musik”

Plats, exempelvis Kungl. Slottet, Stockholm

(Det talade ordet gäller)

Preses,
Ständig sekreterare
Mina damer och herrar

Till att börja med, tack för en fantastisk konsert. Det har varit en väldigt fin kväll! Det blir alltid trevligt med stimulerande musik.

Och det är viktigt! Under historien har musiken varit en stor del av den kungliga traditionen.

I år firar vi flera jubileer. Det är 500 år sedan Gustav Vasa valdes till kung och Sverige blev en fri och självständig nation. Och det har gått 50 år – ett halvt sekel – sedan jag efterträdde min farfar som Sveriges konung. I detta firande är musiken en stor del.

Er roll i detta är viktig. Ni har en anrik historia som sträcker sig mer än 250 år bakåt i tiden. Vi i Sverige kan vara stolta över att ha den äldsta musikaliska akademien norr om alperna.
Då när ni grundades, var det för att svenska musiker skulle få en utbildning med lika hög kvalitet som i andra länder. Så att de inte skulle behöva åka utomlands för att få professionell skolning.

I dag är vi ett mycket framgångsrikt musikland med artister i världsklass i nästan alla genrer. Och dessutom en stor bredd. Ofta pratar man om det svenska musikundret och att vi också är ett land rikt på kör-verksamhet.

Att vi Sverige är så duktiga på musik beror naturligtvis på många olika saker. Men ni ska vara stolta över er del i detta och att ni fortsätter att stödja musiken i vårt land – från de allra yngsta musikutövarna och upp till de mest framstående.

Jag tycker att vi i kväll fått fina exempel på den långa svenska musikhistorien.

Varmt tack för det och för att ni uppmärksammar våra jubileer!