H.K.H. Kronprinsessans tal vid överlämning av nytt fälttecken till Norrlands dragonregemente

Arvidsjaur

(Det talade ordet gäller)

Samtliga vid Dragonregementet och Arvidsjaurs garnison
Mina damer och herrar

Vi lever i oroliga tider. Rysslands brutala anfallskrig mot Ukraina påverkar hela vår del av världen.

I dessa tider är det viktigare än någonsin att vi har en beredskap att kunna försvara vårt land.

Försvarsmakten får ökade tillskott i statsbudgeten och arbetar löpande med att öka sin operativa förmåga.

Ni är en viktig del i detta!

Ni på Norrlands dragonregemente utbildar kvalificerade förband som har till sin huvuduppgift att spana och strida långt bakom fiendens linjer.

Arvidsjaur som plats erbjuder en unik möjlighet som port till den norrländska vildmarken.

En vildmark med stora variationer i både krävande terräng, som innehåller allt från snåriga myrar, forsande vattendrag till höga kala fjäll i kombination med utmanande årstider.

Dessa uppgifter som ni löser, gör ni i denna subarktiska miljö under dygnets alla timmar och i alla årstider.

En miljö som inte på något sätt är förlåtande utan tvärt om kräver ett mycket professionellt uppträdande.

Det i sin tur ställer särskilt höga krav på både utbildning och utrustning.

Och inte minst på er soldater. Ert förband utgör en unik och viktig kompetens som ni ska känna stolthet över.

Regementet har också en mycket anrik historia från mitten av 1600-talet och de kavalleriförband som då ingick i försvaret av Jämtland. Genom åren har förbandet varit förlagt på olika platser i vårt land men under de senaste dryga 40 åren här i Arvidsjaur.

Soldater och officerare från ert regemente har deltagit i flera dåtida fälttåg - och under modern tid i internationella insatser på Balkan, Afghanistan och i Afrika.

I historien förde förband fälttecken i fält. Dess uppgift var bland annat att visa var förbandet befann sig under striden.

Den främsta symbolen för ett regemente är dess fälttecken och som i kavalleriet benämns standar. Under det har soldater samlats och lovat att hedra och skydda vårt land. Standaret binder ihop dåtid med nutid.

Försvarsmakten förvaltar många traditioner, som i sig utgör en viktig del i Sveriges kulturarv.

Den gällande dragonfanan för K 4, kan härledas bakåt ända till 1709 och det standar som ursprungligen tillhörde kavallerikompaniet underställt Jämtlands regemente.

Motivet utgörs av en på blå botten gående älg av silver, angripen på ryggen av en lyftande falk, framifrån av en upprest hund, båda av guld.

I övre kanten en vit bård med blå text NOWODWOR 1655 efter segern vid slaget nordväst om Warszawa samma år.

Norrlands dragonregemente återinvigdes av Hans Majestät Konungen den 24 september 2021.

Det är med stolthet som jag på min fars uppdrag är här idag för att tilldela er den nya fastställda fanan.

Ni ska i alla skiften ära och hedra den!