H.K.H. Kronprinsessans tal vid Hanaholmens 50-årsjubileum

Helsingfors, Finland

(Det talade ordet gäller)

Ärade minister,
Eders excellenser,
Mina damer och herrar,

Det är med stor glädje jag är tillbaka i Finland och åter på Hanaholmen.

Jag uppskattar att vara här med er i dag för att fira att det är 50 år sedan avtalet undertecknades om att inrätta ett kulturcentrum mellan Finland och Sverige.

Tidpunkten för undertecknandet, 1973, ägde rum bara några dagar efter att min far blev Sveriges kung. Två år senare invigdes Hanaholmen under högtidliga former av de två statscheferna president Kekkonen och min far.

Då, precis som nu, konstaterades hur nära de historiska banden är mellan våra två länder.

I dag är våra länder ännu närmare varandra än kanske tidigare i modern tid. Vår geografi, kultur och gemensamma historia binder oss samman på ett unikt sätt.

Våra länder har ett nära och förtroendefullt samarbete. President Niinistös och Dr Haukios statsbesök i Sverige förra året ägde rum vid en mycket viktig tidpunkt i vår historia.

Under krigsåren var det många svenskar som engagerade sig för Finlands sak. På Sandudds begravningsplats påminns vi om krigets fasor, men också om många hjältar. Där finns en minnessten över svenska fallna frivilliga, som inte återfunnits.

Många svenskar har sina rötter i Finland eller på andra sätt starka band till Finland.

Under åren har jag haft möjlighet att följa Hanaholmens arbete för att främja utbytet mellan Sverige och Finland. Det är ett mångfacetterat arbete som täcker flera olika områden. Allt från kultur- och språkfrågor till näringsliv och civil krisberedskap.

Jag vet att konsten har en speciell plats och historia på Hanaholmen och det är så fint att se hur konstparken vuxit fram i samklang med naturen.

Det som gör Hanaholmen så speciellt är att man på ett konkret sätt bidrar till att göra Sverige och svenska frågor mer kända i Finland. Men också Finland och finländska frågor mer kända i Sverige. Vikten av detta skall inte underskattas.

Glädjande nog märker jag hur intresset, men också kunskapen i Sverige om Finland ökar. Det är en mycket positiv utveckling. Nu söker sig fler svenska studenter till Finland för att studera vid svenskspråkiga universitetsutbildningar. Det är en spännande utveckling och visar hur relationen mellan våra länder stärks.

2023 är ett år med många jubileer i Sverige.

Under året har vi uppmärksammat att min far varit Sveriges statschef i 50 år. Mina föräldrar har i år besökt Sveriges alla län. Och i förra veckan avslutades jubileumsåret med ett mycket fint firande i Stockholm.

Vi har även firat att det är 500 år sedan Gustav Vasa valdes till kung och lade grunden för det fria och moderna Sverige. Och inte minst grundlade Gustav Vasa Helsingfors.

I morgon uppmärksammar vi vår gemensamma historia genom att besöka Sveaborg men också genom att resa längs Kungsvägen till Lovisa stad. Då får vi möjlighet att på plats bidra till vår gemensamma historia genom att inviga Victoriaplatsen.

Banden mellan våra två länder är mycket starka. Vårt samarbete fortsätter att fördjupas. Vi fortsätter att möta framtiden tillsammans. Vi är grannar, vi är vänner, vi är familj.

Jag vill avslutningsvis tacka Hanaholmen och dess många eldsjälar som ständigt och oförtröttligt och på ett mycket framgångsrikt sätt arbetar för att främja relationerna mellan våra två länder.

Tack! Kiitos!

Till toppen