H.M. Konungens välkomsttal vid jubileumsbanketten

Rikssalen, Kungl. Slottet, Stockholm

(Det talade ordet gäller)

Eders majestäter
Ärade presidenter
Eders kungliga högheter
Herr talman
Statsministern
Eders excellenser
Mina damer och herrar

Det är en mycket stor glädje för mig att hälsa er alla välkomna till Rikssalen på Kungliga Slottet. För 50 år sedan stod jag för första gången härinne som Kung av Sverige.

Mina känslor för ämbetet är idag desamma som då:

Stolthet, tacksamhet och ödmjukhet.

Att få representera ett land som är en stabil demokrati, ett fredligt och solidariskt land, är en ynnest. Och det är en stor ära att statscheferna för de andra nordiska länderna är här tillsammans med oss i kväll. Det markerar vår tillit och gemenskap med varandra.

Ingen monark i Sverige har haft förmånen att verka så länge som jag. Och familjebanden känns starkt dessa dagar. Jag tänker särskilt på min farfar, Gustav VI Adolf som ända in i sitt nittionde och sista levnadsår arbetade för att stärka vårt land.

Att får vara en länk i en lång kedja är en stor förmån. Med kärlek och tillförsikt betraktar jag Kronprinsessan Victorias hängivenhet och fokus i uppgiften att representera Sverige.

Min roll som monark är att stå upp för det gamla och samtidigt omfamna det nya. Det var det jag avsåg, när jag antog valspråket ”För Sverige i Tiden”.

Tre år efter mitt tillträde fick Sverige en Drottning. En bättre livskamrat hade jag aldrig kunnat få. Jag är så glad, lycklig och imponerad över hennes insatser för allas vårt land under så många år.

Ni alla härinne är företrädare för olika delar av det svenska samhället. Jag vill rikta ett stort, varmt tack till er och till alla de svenskar som har visat så mycket stöd, förtroende och uppskattning för mitt arbete under de 18 262 dagar som har förflutit sedan dess.

TACK! Och åter igen varmt välkomna!

SKÅL