H.M. Konungens tal vid länsbesöket i Västerbottens län

Umeå

(Det talade ordet gäller)

Fru Landshövding,
Kommunstyrelsens ordförande,
Kära Umebor och Västerbottningar,

Jag vill börja med att tacka för senast! Det är bara drygt ett år sedan jag stod här på Rådhustorget. Då firade vi att er stad fyllde 400 år.

I dag firar vi två andra jubileer. Det första är mitt eget 50-årsjubileum. Ja, så länge sedan är det sedan jag efterträdde min farfar, Gustaf VI Adolf, och blev Sveriges kung och statschef.

Uppdraget innehåller många olika delar. Men något av det Drottningen och jag uppskattar allra mest är att resa runt i Sverige och träffa människor. Jag tänker på all den värme vi mött, och all den kunskap vi fått ta del av. Därför var det självklart att fira detta jubileumsår genom att återigen besöka Sveriges alla län och residensstäder.

I dag har turen kommit till Umeå. Kungafamiljen har en särskild och varm relation till Västerbotten. Det har till exempel blivit något av en årlig tradition att jag besöker min fiskestuga i Forsavan. Där påminns jag om hur samerna i alla tider har fiskat i Tärnasjön, och hur udden där stugan ligger varit en samlingsplats för samer. Den samiska historien är en viktig del av den svenska.

Jag nämnde att vi har två jubileer i år. Under det andra jubileet är det just hela landet vi vill fira. Det är nämligen 500 år sedan Gustaf Vasa valdes till kung och Sverige blev självständigt. Sverige som nation fanns förstås innan 1523, och gränserna har flyttats många gånger. Men grunden för vårt fria, fredliga och moderna Sverige lades då.

Vad är det egentligen som håller ihop ett land? Många saker förstås, och man kan tycka olika om vad som är viktigt. Men jag tror något centralt är att vi litar på varandra och hjälps åt att hitta lösningar på gemensamma utmaningar. Och att vi minns historien tillsammans, som i dag.

Men något mer konkret är faktiskt ”infrastrukturen”. Alltså vägar, järnvägar, broar, hamnar och flyglinjer! Det alltid roligt att inviga ny infrastruktur. Som 2010, när jag invigde Botniabanan. En av Sveriges finaste och modernaste tågsträckningar. Den har verkligen bidragit till att binda ihop Västerbotten med landsdelarna söderut. Dessutom har ni världens modernaste färja som trafikerar rutten Umeå-Vasa.

En annan sak som bidrar till sammanhållningen är utbildnings-institutionerna. 1965 invigde min farfar Umeå universitet, och jag har själv besökt universitetet flera gånger för att ta del av utvecklingen. Det förvånar inte att det goda innovationsklimatet lockar forskare och studenter från hela världen. Även för de som lämnar staden finns bandet till ungdomens universitetsstad kvar.

Ännu en sammanlänkande faktor är det ständiga utbytet av varor och råvaror, till exempel från skogen. Det vet ni här i Västerbotten. Den gröna omställningen gör att skogsbruket blir allt viktigare, för hela landet. Samtidigt som vi behöver öka produktionen, vill vi skydda så mycket skog som möjligt – för den biologiska mångfalden, för klimatet, för rekreation. Här vet jag att det pågår ett aktivt arbete i länet.

Jag vill förstås också nämna idrotten, det måste man när man är i Umeå. När vintersportstjärnor från Västerbotten vinner medaljer i internationella sammanhang, då är det hela Sverige som vinner! Glädjande är också framgångarna i beachvolleyboll. Ett lag härifrån bärgade så sent som häromveckan ett EM-guld. Grattis!

Ja, vi hör ihop, alla vi som bor i Sverige. Det är ett viktigt budskap jag vill förmedla det här jubileumsåret.

Och med de orden vill jag tacka er som kommit hit i dag. Det gläder mig mycket att se er allihop.