H.M. Konungens tal vid länsbesöket i Gävleborgs län

Gävle

(Det talade ordet gäller)

Herr Landshövding,
Kommunstyrelsens ordförande,
Kära Gävlebor och gävleborgare,

Först av allt vill jag tacka för det fina mottagandet i dag! Väldigt roligt att se så många samlade här på Stortorget. Det värmer, det ska ni veta.

Detta är ett jubileumsbesök. 50 år – ett halvt sekel – har gått sedan jag som ung man efterträdde min farfar som Sveriges konung. Det har varit fantastiska år. Och den del av uppdraget som Drottningen och jag har värdesatt allra mest har varit att möta människor runtom i Sverige. Därför var det självklart för oss att fira detta jubileum genom att återigen besöka alla län och residensstäder.

När vi nu återupptar besöken efter sommaren är det med det förfärliga ovädret i färskt minne. Här, som på många andra håll, har vattennivåerna orsakat stora skador. Men det var en stor lättnad att tågolyckan utanför Hudiksvall inte medförde några allvarliga personskador!

Genom åren har vi sett Sverige förändras. Ni i Gävleborg vet vad det innebär att gå från främst industriproduktion till ett mer mångsidigt näringsliv. Och industrin som finns kvar ställer om till en mer klimatsmart produktion, till exempel genom användning av vätgas.

I dag är Gävle en kunskaps-stad, där undervisning, forskning och näringsliv möts. Ett intensivt arbete pågår för att utrusta människor med den kompetens som arbetsmarknaden efterfrågar. Och invånarantalet växer, ett kvitto på att det ni gör är rätt.

Lantbrukarna i länet har också ställt om och det jordbruk som bedrivs är på många sätt en förebild. Det osäkra läget i Europa gör det extra viktigt med självförsörjning av livsmedel. Här finns goda förutsättningar att öka produktionen – på ett sätt som gynnar både klimatet och den biologiska mångfalden.

Dessutom är besöksnäringen stark i Gävleborg. Skidanläggningar och välskötta naturreservat gör länet till ett attraktivt turistmål, oavsett om snön gnistrar eller solen gassar. För några år sedan invigde jag Färnebofjärdens nationalpark, och det gläder mig att den är så välbesökt.

Självklart måste jag också nämna Hälsingegårdarna, som med sin status som världsarv lockar turister från hela landet och från hela världen. De stora och dekorerade salarna vittnar om att hälsingebönderna förstod att uppskatta en riktig fest. Men också om en fantastisk konst- och hantverkstradition.

Ja, så fort man börjar fördjupa sig i historien, framstår inte längre de där 50 åren som så lång tid. Men 2023 har vi inte bara ett 50-årsjubileum, utan högtidlighåller även ett 500-årsjubileum. Det är nämligen 500 år sedan Gustav Vasa valdes till kung och Sverige blev en fri och självständig nation.

Vägen fram till dagens fredliga och moderna Sverige har varit slingrig och full av utmaningar. Vissa tider har präglats av invandring, andra av stor utvandring. Frihet har varvats med förtryck, fred med ofredsår. Och även i fredstid kunde farsoter och stadsbränder ödelägga tillvaron för tusentals människor. Nästan alla städer i Sverige har brunnit flera gånger om, så också Gävle.

I vår tid är det snarare skogarna som brinner. Här i länet drabbades ni hårt av bränderna 2018. När Drottningen och jag året därpå besökte Järvsö och Kårböle fick vi höra om släckningsarbetet och de långsiktiga effekterna. Det gav en viktig pusselbit till förståelsen av skogsbrukets villkor, här i Sveriges skogs-tätaste län.

Ja, det har varit ett sant nöje att få ta del av både utmaningar och framgångar här i Gävle idag. Och att få höra om den historia som är en del av historien om Sverige. Jag vill gärna uppmärksamma både hur vi som bor i olika delar av Sverige hör ihop, och hur dagens Sverige har formats av historien. Vi ska inte längta tillbaka, men det är viktigt att veta varifrån vi kommer. För att kunna blicka framåt.

Och med de orden vill Drottningen och jag än en gång tacka alla er som kommit hit i dag.

Tack!