H.M. Konungens tal vid länsbesöket i Stockholms län

Stockholm

(Det talade ordet gäller)

Fru landshövding,
Kära stockholmare,
Mina damer och herrar,
And all tourists,

Vad roligt att se så många här på Slottsbacken. Det här är en speciell dag, ett speciellt år. Vi är hemma – men vi är också på resa.

Under vintern och våren har Drottningen och jag rest runt i landet och besökt län efter län, residensstad efter residensstad. Vi har varit i landets nordligaste län och i dess sydligaste – och många däremellan. Vi har några kvar, men i dag har turen kommit till Stockholms län.

Besöken är vårt sätt att fira ett 50-årsjubileum. Ja, det är 50 år sedan jag efterträdde min farfar, Gustaf VI Adolf, och blev Sveriges konung och statschef. Under åren har uppgifterna varit många och skiftande. Men det Drottningen och jag har värdesatt mest är att få möta er medborgare. Vi har haft förmånen att få ta del av samhällsutvecklingen på så många områden, och på så många platser. Därför kändes det naturligt att uppmärksamma de 50 åren på just detta sätt. Att i dag få göra det i min egen hemstad är förstås extra roligt.

Jag tänker tillbaka på de 50 år som gått. Sedan jag tillträdde som kung 1973 har invånarna i Stockholms län blivit nästan en miljon fler. Vilka fantastiska framsteg som har gjorts sedan dess! Stockholm har tacklat den stora strukturomvandlingen och blivit en region som uppmärksammas internationellt för sitt innovationsklimat. Här startas små företag som växer och blir globala jättar. Här finns en stark framtidstro.

Drottningen och jag kommer precis från Sätrastrandsbadet, där en del av dagens firande har ägt rum. Stockholm har drygt 350 naturskyddsområden, utspridda i hela länet. Till och med innerstadsborna kan snabbt komma ut till fina, artrika områden. Man får inte glömma hur privilegierat det är. Vad vore Stockholm utan till exempel Djurgården, våtmarkerna i Rågsveds naturreservat och det stora friluftsområdet i Nackareservatet?

Under min tid som kung har mycket hänt inom just miljöområdet. Hoten är tyvärr många: mot haven, sjöarna, skogarna och den biologiska mångfalden. Men samtidigt görs det så mycket viktigt naturvårdsarbete. Vi skyddar, sanerar och försöker återställa det som förstörts. Det pågår mycket som är uppmuntrande och imponerande, inte minst i Stockholms län. Det var inte en slump att Stockholm utsågs till Europas första miljöhuvudstad 2010.

Mina damer och herrar,

Vår huvudstad skakas av gängskjutningar och många känner sig otrygga. Men våldet får aldrig normaliseras, vi får inte vänja oss. Liksom vi återställer naturen som skadats, måste vi långsamt och mödosamt återställa tryggheten i vår stad, och i vårt land. Jag känner mig trots allt hoppfull, när jag ser så mycket beslutsamhet och så många goda krafter som arbetar tillsammans för att bekämpa våldet.

1500-talet var också en våldsam tid, men naturligtvis på ett helt annat sätt. I år firar vi 500-årsjubiléet av att Gustav Vasa valdes till kung i Strängnäs den 6 juni. Och på midsommardagen red han in i Stockholm! Sverige blev en självständig nationalstat 1523, och resan mot vårt moderna samhälle inleddes.

Tidigare generationer byggde detta land åt oss. I dag är det vi som bygger. Vi tar oss an både möjligheter och utmaningar och växer med uppgiften. För att kunna lämna över en bättre stad – och en bättre värld – till de som kommer efter.

Och med de orden vill jag tacka er alla för att ni kom hit i dag. Det är fantastiskt att få fira denna dag med er! För Sverige – i tiden.

Tack!