H.M. Konungens tal vid invigning av Stockholm Norvik Hamn

Norvik hamn, Nynäshamn

(Det talade ordet gäller)

Kommunstyrelsens ordförande i Stockholm,
Kommunstyrelsens ordförande i Nynäshamn,
Mina Damer och Herrar,

Äntligen! Det är med stor glädje vi nu kan inviga Stockholm Norvik Hamn. Invigningen var planerad till våren 2020, men gick inte att genomföra när pandemin slog till och sedan höll i sig.

Kronprinsessan och jag har fått en guidad tur genom hamnen och är mycket imponerade av den moderna anläggningen. De olika trafikslagen som knyts samman, godsflödena som förbinder Stockholmsregionen med resten av världen och all ny och grön teknik som utvecklas här. I stället för att inviga en nyöppnad hamn har jag idag nöjet att inviga en hamn i full drift!

Ni vet kanske att det var en hamn som gav upphov till staden Stockholm? Staden var på grund av läget en viktig handelsplats och blev så småningom vår huvudstad. Hamnen har genom åren förändrats och vuxit, men den har alltid varit avgörande för Stockholms välstånd. Märk väl att tullhuset från 1800-talet fortfarande står kvar på Blasieholmen!

För ungefär 100 år sedan flyttade stora delar av hamnverksamheten från innerstaden till Värta- och Frihamnsområdet. 1926 invigde min farfars far Gustav V den nya Frihamnen.

Och nu nästan 100 år senare inviger vi nästa generations hamn. Jag är övertygad om att den kommer att utvecklas och förse Stockholm och Sverige med modern hamninfrastruktur i minst 100 år till.

Härmed förklarar jag Stockholm Norvik Hamn högtidligt invigd!