H.K.H. Kronprinsessans inledningstal vid symposiet Norge og Sverige – sterkere samman en hver for oss

Karolinska institutet, Stockholm

(Det talade ordet gäller)

Ers kungliga högheter,
Statsråd,
Excellenser,
Mina damer och herrar,

Få länder i världen står varandra så nära som Sverige och Norge gör.

Vi har samarbeten och utbyten inom forskning och näringsliv.
Vi delar språk och kultur, och en djup kärlek till natur och friluftsliv.
Vi har vänskap – och vi har släktband. Även i min egen familj är det så.

Allt detta knyter oss samman. Genom historien och in i framtiden.

Och det är om framtiden vi ska tala i dag.

Vi står tillsammans inför ett antal avgörande utmaningar: Det gäller klimatförändringarna, det gäller den nödvändiga omställningen av våra ekonomier till att bli mer hållbara, och det gäller hur vi hanterar det allvarliga säkerhetsläget i Europa.

Ska vi klara de utmaningarna – då behöver vi varandra.

Det svensk-norska samarbetet är viktigt. Ett starkt nordiskt samarbete bidrar till stabilitet och välstånd i vår del av världen.

Samtidigt har pandemin lärt oss att vi inte ska ta vår gemenskap för given. Det är viktigt att vi fortsätter att resa till varandras länder, att vi träffas, samtalar och vårdar våra relationer.

Därför är jag mycket glad att i dag få ta emot Kronprins Haakon och Kronprinsessan Mette-Marit här i Stockholm, tillsammans med en stor norsk delegation. Jag ser fram emot de kommande dagarna och hoppas att ni ska få ett givande besök.

Våra länder har innovations­kraften. Vi har de gröna lösningarna som världen behöver. Men om vi ska kunna leda detta skifte, ja, då kan vi inte arbeta var och en för sig. Vi behöver arbeta som ett lag, ett kunskapslag, över nationsgränserna.

H.K.H. Kronprinsessan

Mina damer och herrar. Världen står inför ett skifte. Den gröna omställningen kräver ny kunskap, nya forskningsområden och nya kunskapsinstitutioner.

Mycket av den kunskapen och kompetensen finns i våra länder. Till exempel här, på det världsberömda Karolinska Institutet. Eller på de ledande norska universitet som frambringat nobelpristagare inom såväl fysik och litteratur, som mottagare av Nobels fredspris.

Våra länder har innovationskraften.
Vi har de gröna lösningarna som världen behöver.
Men om vi ska kunna leda detta skifte, ja, då kan vi inte arbeta var och en för sig.

Vi behöver arbeta som ett lag, ett kunskapslag, över nationsgränserna. Hela vägen från grundutbildning till spetsforskning.

Kan vi göra det, ja, då har vi chansen att inte bara hävda oss i den globala konkurrensen, utan att ligga i framkant. Och det är där, mina damer och herrar, som våra länder hör hemma!

Tack!