H.K.H. Kronprinsessans välkomstord vid seminarium med anledning av Landstormsfondens 100-årsjubileum

Kungl. Slottet, Stockholm

(Det talade ordet gäller)

Överbefälhavaren,
Generaldirektören,
Mina damer och herrar,

Varmt välkomna till Kungliga slottet och Bernadottebiblioteket!

Härinne, bland böcker från olika sekler och världsdelar, är vi bokstavligen omslutna av historien.

Det tycker jag är en passande utsiktspunkt – både för att se tillbaka på de hundra år som gått sedan Landstormsfonden bildades, och för att blicka framåt!

Vi håller detta seminarium för att uppmärksamma fondens 100-årsjubileum. Men läget i vår omvärld sätter en allvarlig ram kring vårt samtal, och gör det i högsta grad aktuellt.

Kriget i vårt närområde har väckt ett starkt och brett intresse för att engagera sig i olika delar av den frivilliga försvarsverksamheten. Mitt i alla mörka nyheter så är det ändå något att glädjas över.

Den viljan, att frivilligt engagera sig för Sveriges beredskap; den är en enorm tillgång för vårt land. Och en viktig grund för gemenskap. En inkluderande gemenskap, där alla kan bidra med sitt.

Den viljan ska vi vara stolta över. Och ta vara på!

Jag ser fram emot att ta del av dagens seminarium tillsammans med er som är här i dag.

Återigen, varmt välkomna!

Till toppen