H.M. Drottningens tal vid ECPAT Sveriges techkoalition

Stockholm

(Det talade ordet gäller)

Mina damer och herrar,

Digitaliseringen har öppnat upp världen.

Med alla de digitala verktyg som finns tillgängliga, har vi i dag nästintill oändliga möjligheter att skapa kontakter, att utforska och att lära.

För mig och kanske några av er är det här någonting relativt nytt. Vi kan minnas en annan tid, när vi inte var uppkopplade. Men för dagens barn och unga är det en självklarhet.

Detta är en i grunden positiv utveckling. Det har som sagt öppnat upp världen. Men det finns också baksidor:

Barn och unga rör sig i dag sömlöst mellan online och offline. Men det gör också de som vill dem illa. Överallt där barn och unga samlas, dit söker sig tyvärr också förövare.

Vi ser att mängden övergreppsmaterial fortsätter att öka. Vi ser också att spridningen av detta material ökar. Och vi vet, alltför väl, att de övergrepp som begås digitalt är lika verkliga som de som begås på andra sätt.

Lika verkliga, lika skadliga och lika avskyvärda.

Därför behöver vi tillsammans se till att internet blir en trygg plats för våra barn och unga. En plats där de kan fortsätta att kommunicera, lära och vara nyfikna.

Ända sedan Ecpat Sverige grundades har jag varit stolt beskyddare av organisationen. Och jag är glad att vi genom stiftelsen Care About the Children har kunnat ge stöd till det viktiga arbete som Ecpat Sverige gör via sin Hotline.

Även World Childhood Foundation, som jag var med och grundade, har länge arbetat med dessa frågor. Childhood har bland annat stöttat utvecklingen av ett antal olika verktyg för att identifiera och ta ner övergreppsmaterial från nätet, och har även varit drivande i att sammanföra aktörer från olika sektorer.

Initiativ som Ecpat Sveriges Finans- och Techkoalitioner är goda exempel på hur näringsliv, rättsväsende och ideella organisationer kan och behöver samverka för att alla barn ska få en trygg framtid, på och utanför nätet.

Jag vill tacka för möjligheten att delta i dag och jag ser fram emot att ta del av dagens diskussion.

Tack!

Till toppen