H.M. Konungens tal vid Fanöverlämning på Militärhögskolan Karlberg

Karlberg, Stockholm

(Det talade ordet gäller)

Kadetter och anställda vid Karlberg,

Försvarsmaktens uppgift är att skydda Sverige och försvara landets frihet.

Det är avgörande att de som ska utföra denna uppgift får bästa möjliga utbildning. Så att de kan driva verksamheten framåt och utveckla den.

Här på Karlbergs slott har svenska officerare utbildats i över 200 år. Närmare bestämt sedan 1792. Det gör Karlberg till världens äldsta militärskola med utbildning på samma plats.

Men även om själva skolan är gammal, är den akademiska miljön levande och modern. Bland annat genom samarbetet med Försvarshögskolan inom ämnen som krigsvetenskap och ledarskap.

Här bedrivs en omfattande verksamhet, som är viktig för Sveriges försvar.

Den största uppgiften är förstås att dana och utbilda nya officerare. Men Karlberg har också en central funktion på andra områden. Bland annat inom Försvarets veteran- och anhörigverksamhet, förvaltnings-utbildning, och för utvecklingen av krav och metoder avseende fysisk förmåga.

Karlberg återkommer gång på gång i min egen familjs historia.

Min far, prins Gustaf Adolf, tog sin officersexamen här 1927. Min son, Prins Carl Philip, gjorde halva sin officersutbildning här. Och jag har själv goda minnen härifrån från min tid som kadett.

Genom åren har dessutom både min farfars far, min farfar och jag själv haft äran att överlämna nya fanor till Karlberg. Senast det skedde var vid skolans 200-årsjubileum 1992. En mycket festlig tillställning, som jag minns den, där den äldsta deltagaren examinerades redan 1915!

I dag ska en ny fana överlämnas.

Karlbergs motto är “Ihärdighet och segervisshet”. Jag tycker att det är goda ledord för en verksamhet som formar Försvarsmaktens framtid.

Jag kommer nu att tilldela Militärhögskolan Karlberg den fastställda fanan.

Ni skall i alla skiften ära och hedra den!