H.M. Drottningens tal vid Vårdförbundets arrangemang ”Vårdgalan”

(Det talade ordet gäller)

Mina damer och herrar,

I dag är en viktig dag – det är dagen då vi firar er som arbetar inom hälso- och sjukvården, här på Vårdgalan.

Jag har själv ett långvarigt engagemang i vårdfrågor, bland annat genom Queen Silvia Nursing Award som uppmärksammar sjuksköterskors bidrag till att utveckla vården av äldre och demenssjuka.

Ni som finns här i dag är sjuksköterskor men också barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor. Era kompetenser är bokstavligen talat livsviktiga. Många av er är också chefer och ledare inom vården, och några av er är fortfarande studenter, på väg in i dessa fantastiska yrken!

Jag vill sända ett varmt tack till Vårdförbundets medlemmar. Er kunskap och professionalism har varit, och är, avgörande för att ta vårt land igenom den pandemi som fortfarande råder.

Vid resor runtom i Sverige har min familj och jag fått möjlighet att möta några av er. Att höra er berätta om era erfarenheter under pandemin har berört var och en av oss, på djupet.

Ni har arbetat hårt och tagit ett mycket stort ansvar. Ibland under svåra omständigheter. Det gäller både er som varit i frontlinjen mot covid-19, och er som sett till att den hälso- och sjukvården i övrigt har fungerat. En stor del av befolkningen har blivit vaccinerade av er och det tackar vi för.

Låt mig också säga hur glad jag är att fler unga börjar få upp ögonen för att arbeta inom vården, och att fler söker till högskoleutbildningarna för era yrken! Jag hoppas att ni ska få många nya kollegor framöver när dessa ungdomar fått sina legitimationer.

Framöver hoppas jag också att ni får möjlighet att arbeta mer med frågor som det kanske inte funnits tid till under pandemin. Er kunskap och kompetens behövs i det gemensamma lärandet som nu sker, och i det arbete som världens länder måste göra tillsammans för att förhindra framtida pandemier och folkhälsokatastrofer.

Till sist önskar jag också att ni i era yrkesroller ska få tid för den så viktiga eftertanken och reflektionen.

Ni har alltid patienten i fokus. Men i dag ska ni för en gångs skull fokusera på er själva och era kollegor, och fira era insatser. Det är ni värda!

Stort tack och lycka till i framtiden.