H.M. Konungens tal vid utdelning av LRF:s Mjölkmedalj

Bernadottebiblioteket, Kungl. Slottet, Stockholm

(Det talade ordet gäller)

Fru generaldirektör,
Mina damer och herrar,

Varmt välkomna till Kungliga slottet och Bernadottebiblioteket!

Här finns böcker som har tillhört mina förfäder – från Karl XIV Johan till Gustaf VI Adolf.

Och det var faktiskt den senare, det vill säga min farfar, som delade ut de allra första guldmedaljerna till mjölkbönder, år 1958. Då precis som nu gällde det att ha levererat prickfri mjölk i 23 år.

Ända sedan dess har medaljerna delats ut av representanter för kungahuset. En tradition som jag är mycket glad att kunna upprätthålla. Ja, inte bara jag, kanske... Jag skulle tro att det är ganska många av er som går i era föräldrars, mor- eller farföräldrars fotspår. Så brukar det åtminstone vara.

Kära mjölkbönder! Utvecklingen inom lantbruket går ständigt framåt. Det har hänt mycket bara under den tid som ni drivit era verksamheter.

Men en del saker ändrar sig inte. Ni är lika viktiga för vårt land som era föregångare var när min farfar överräckte de första guldmedaljerna för 63 år sedan.

H.M. Konungen

Men, i år känns det faktiskt lite extra festligt, eftersom det här är första gången som jag delar ut medaljerna här på slottet. Visserligen blev det ett år försenat på grund av pandemin. Men nu är ni äntligen här! Till stor glädje för Drottningen och mig.

Kära mjölkbönder! Utvecklingen inom lantbruket går ständigt framåt. Det har hänt mycket bara under den tid som ni drivit era verksamheter.

Men en del saker ändrar sig inte. Ni är lika viktiga för vårt land som era föregångare var när min farfar överräckte de första guldmedaljerna för 63 år sedan:

Mjölk och mjölkprodukter är centrala i svensk matkultur – liksom i många andra länders kök.

Svenska mjölkkor är bland de friskaste i världen och bidrar även till biologisk mångfald.

Dessutom är jordbruket i sig en viktig näring, som skapar arbetstillfällen på landsbygden och som bidrar till att trygga vår livsmedelsförsörjning.

Jag ber att få gratulera 2020 års mottagare av LRF Mjölks Guldmedalj, samt Årets mjölkföretagare 2021, till ett väl utfört arbete.

Tillsammans med Drottningen önskar jag er alla en trevlig stund här på slottet. Och framför allt hoppas jag att ni känner den uppskattning som dessa utmärkelser är ett uttryck för.

Återigen, varmt välkomna!

Till toppen