H.M. Drottningens tal vid rundabordsmöte kring de ”Osynliga barnen”

Berns, Stockholm

(Det talade ordet gäller)

Mina damer och herrar,

Varmt välkomna!

Det tar tid för ett barn att bli vuxen.

Enligt barnkonventionen varar barndomen i 18 år. Det är en lång tid.

Och den tiden behövs, för det är så mycket barnet ska hinna: att lära sig, att pröva, att växa.

Barnets stora uppgift under barndomen är att utforska. Barnet får – och ska – pröva sig fram, lära sig, göra fel, göra om. Bara så lär sig barnet att förstå världen och sig själv.

Vi vuxna har en annan stor uppgift, nämligen den att hjälpa barnet genom uppväxten och se till att utforskandet kan ske i trygghet.

Tillsammans med Regnbågsfonden vill Childhood i dag rikta ljuset mot de osynliga barnen. De barn som inte passar in, som är lämnade till tystnad, ensamhet och utanförskap. De barn för vilka omvärldens oförstående bidrar till utsatthet, stigma och skam.

H.M. Drottningen

Alla barn har behov av att få höra till och få känna gemenskap. Men det barn som inte passar in i ramar och normer kan känna sig mycket ensamt. Det blir osynliggjort. Och ett osynligt barn är ett utsatt barn. Ett barn som löper stor risk att fara illa.

Därför måste vi som är vuxna ta vårt ansvar genom att se alla barn, och välkomna och inkludera varje barn – precis som det är.

Men, för att göra det behöver vi också utmana oss själva, våra perspektiv och förutfattade meningar.

Låt mig ge ett exempel: När Childhood för ganska många år sedan började arbeta med stöd till pojkar som utsatts för sexuella övergrepp möttes vi i flera länder av oförstående. Ibland till och med av hånfullhet. En del kunde inte förstå att pojkar kunde bli utsatta för övergrepp. Att pojkar kunde vara offer. Andra menade att övergrepp mot pojkar i så fall inte var lika allvarliga.

I dag har vi kommit en bit på vägen. Men fortfarande finns det många blinda fläckar. Sådant vi inte vill eller förmår att se.

Tillsammans med Regnbågsfonden vill Childhood i dag rikta ljuset mot de osynliga barnen. De barn som inte passar in, som är lämnade till tystnad, ensamhet och utanförskap. De barn för vilka omvärldens oförstående bidrar till utsatthet, stigma och skam.

Låt oss i dag tillsammans se dessa osynliga barn.

Låt oss bestämma oss för, att stärka kunskapen och medvetenheten så att vi kan inkludera och skydda dem.

Låt oss visa dem, att de inte är ensamma.

Än en gång varmt välkomna. Tack för att ni alla är här.

Till toppen