H.M. Konungens tal vid statsbankett under statsbesöket från Tyskland

Kungl. Slottet, Stockholm

(Det talade ordet gäller)

Herr President,
Frau Büdenbender,
Excellenser,
Mina damer och herrar,

Det är en stor glädje för Drottningen och mig att få välkomna er, Herr President och Frau Büdenbender, till Sverige.

Vi sätter stort värde på att få ta emot er medföljande delegation och att få möjlighet att sammanföra så många prominenta gäster från både Tyskland och Sverige.

Jag ser fram emot att vi ska ha en trevlig och glad kväll här i Kungliga slottets gamla balsal Vita havet. Men låt mig ändå säga några ord om de speciella omständigheter som präglar detta statsbesök.

Det senaste ett och halvt året har varit en extraordinär tid. Den globala pandemin är en prövning för våra länder och deras medborgare.

Samtidigt har pandemin på vissa sätt tagit fram det bästa hos oss: Den kris vi gått igenom har satt ljus på den gamla sanningen att ”ingen människa är en ö”. Den har visat oss att samarbete och solidariskt agerande – mellan länder och mellan människor – är både viktigt och möjligt.

Under pandemin har vi alla fått vänja oss vid nya vägar att mötas och kommunicera – digitalt. Tänk vilken tur vi har, som lever i en tid när tekniken gör detta möjligt! Men trots den digitala teknikens välsignelser – och trots att vi fortfarande befinner oss i en pandemi – känns det glädjande att kunna mötas som vi gör här i kväll: under samma tak, men med aktsamhet och hänsyn.

Under just detta tak har många utländska statsöverhuvuden tagits emot genom åren. Att utbyta statsbesök är en tradition med gamla anor. Man kan fråga sig: varför överlever en tradition? Jo, för att den fyller en funktion. Just denna form av utbyte är, som jag ser det, en enastående möjlighet att stärka och bekräfta banden mellan två länder.

Ja, banden mellan våra två länder går långt tillbaka i historien. Än i dag står vi varandra nära, såväl geografiskt och historiskt som språkligt och kulturellt. Vi har också mycket gemensamt i fråga om intressen och värderingar.

H.M. Konungen

För fem år sedan hade Drottningen och jag nöjet att avlägga statsbesök till Tyskland där vi togs emot av den dåvarande presidenten Joachim Gauck. Vi har många varma minnen från den resan, liksom från dåvarande president Johannes Raus statsbesök till Sverige 2003, samt från tidigare statsbesök under 70-, 80- och 90-tal.

Det gläder mig särskilt att det första inkommande statsbesöket sedan pandemins utbrott kommer från just Tyskland. Ett land som Sverige har en mycket nära relation till – och till vilket både Drottningen och jag har starka familjeband.

Min familj är heller inte den första svenska kungliga familjen med kopplingar till Tyskland. Redan det första bevarade brevet från drottning Kristinas hand, daterat till tidigt 1630-tal då hon var en fyra eller fem år gammal prinsessa, är skrivet på tyska och inleds: ”Gnedigste hertzlibe herr vatter”.

Slottet Drottningholm, som är Drottningens och mitt hem sedan 40 år tillbaka, och som vi ser fram emot att visa er i morgon, uppfördes faktiskt av en tyska, nämligen Karl X:s unga änka drottning Hedvig Eleonora.

Och det handelsutbyte som i dag gör Tyskland till Sveriges viktigaste handelspartner, det går ända tillbaka till Hansatiden. Vid slutet av 1400-talet var Stockholm i det närmaste tvåspråkigt, då tyskar utgjorde mer än en tredjedel av stadens borgerskap.

Ja, banden mellan våra två länder går långt tillbaka i historien. Än i dag står vi varandra nära, såväl geografiskt och historiskt som språkligt och kulturellt. Vi har också mycket gemensamt i fråga om intressen och värderingar.

Programmet för de närmaste dagarnas besök är positivt och framåtsyftande, med fokus på områden där det redan i dag finns framgångsrika samarbeten med potential att fördjupas och utvecklas. Dit hör inte minst innovation och hållbarhet – centrala frågor för att rusta våra samhällen för de utmaningar vi står inför.

Forskning, innovation och samarbete över gränser är nyckeln till den gröna omställning som måste ske.

Herr President och Frau Büdenbender, detta statsbesök bekräftar det nära bandet mellan våra länder. Det lägger också grunden för vidare samarbete och gemensamma framsteg. Än en gång är det mitt och Drottningens stora nöje att hälsa er varmt välkomna till Sverige.

Herr President och Frau Büdenbender: För vänskapen mellan våra länder och folk, och för er hälsa, vill jag föreslå en skål!