H.K.H. Prins Carl Philips tal vid invigning av utställningen ”I basker blå – för ung för att vara rädd” på Armémuseum

(Det talade ordet gäller)

Kära besökare,

Sedan FN bildades för drygt 75 år sen, har Sverige deltagit i ett stort antal FN-insatser i olika delar av världen.

Efter inträdet i EU har vi också bidragit i alla EU-insatser. Och senare även i NATO-ledda fredsinsatser.

Sverige har ställt upp, som land. Det kan vi känna oss stolta över.

Men vi ska samtidigt minnas, att inget av detta hade varit möjligt utan det mod och engagemang som väldigt många enskilda personer har visat. Antingen som frivilliga eller inom ramen för sin profession.

Fram till i dag har drygt 100 000 svenska män och kvinnor, både militära och civila, deltagit i Sveriges internationella insatser. Och de har gjort det med ibland mycket stora personliga uppoffringar.

De har bidragit till att fler människor kunnat leva i trygghet. Att fler länder utvecklats i fredlig och demokratisk riktning.

Så, det finns verkligen all anledning att hylla dessa veteraner. Och att lyssna till vad de har att berätta.

Därför välkomnar jag, som beskyddare för Sveriges veteranförbund, den här digitala utställningen om svenskars erfarenheter från FN-tjänstgöring.

Den visar exempel på den bredd som präglat vårt lands internationella insatser genom åren. Men den låter oss också möta svenska veteraner och deras anhöriga, och ta del av deras personliga erfarenheter och upplevelser.

Fram till i dag har drygt 100 000 svenska män och kvinnor, både militära och civila, deltagit i Sveriges internationella insatser. Och de har gjort det med ibland mycket stora personliga uppoffringar.

H.K.H. Prins Carl Philip

Deras berättelser rymmer både stolthet och oro, glädje och sorg – och de utgör en viktig del av Sveriges historia.

Det är min förhoppning att den här utställningen ska bidra till ökad kunskap och förståelse för betydelsen av internationellt engagemang. Och kanske också inspirera fler till egna insatser, till gagn för fred och säkerhet.