H.M. Drottningens invigningstal vid den digitala konferensen Sverige mot narkotika

(Det talade ordet gäller)

Mina damer och herrar,

Det är med glädje och stolthet som jag öppnar denna digitala konferens.

Varje barn och ungdom har rätt till en trygg uppväxt utan missbruk. Men tyvärr ser verkligheten annorlunda ut.

Barn och unga är sårbara. Därför är det så viktigt att vi påverkar dem positivt redan i unga år; att vi stärker deras självkänsla och framtidstro, liksom deras egen motståndskraft mot grupptryck och destruktiva beteenden. Lyckas vi med det är det en vinst för alla, för hela vårt samhälle.

Att motverka droganvändning bland ungdomar är något som engagerar mig djupt, och som gjort det länge. För över tjugo år sedan grundade jag tillsammans med WHO, organisationen Mentor Sverige, som arbetar för att unga ska få växa och utvecklas hälsosamt och drogfritt.

Varje barn och ungdom har rätt till en trygg uppväxt utan missbruk. Men tyvärr ser verkligheten annorlunda ut.

Barn och unga är sårbara. Därför är det så viktigt att vi påverkar dem positivt redan i unga år; att vi stärker deras självkänsla och framtidstro, liksom deras egen motståndskraft mot grupptryck och destruktiva beteenden. Lyckas vi med det är det en vinst för alla, för hela vårt samhälle.

H.M. Drottningen

Mentor Sverige har i dag mentorprogram över hela Sverige, med extra fokus på de platser där man behövs som mest: i områden med hög socioekonomisk utsatthet i Stockholm, Södertälje, Göteborg, Malmö och Örebro.

Mentor erbjuder både individuella- och gruppmentorprogram, som har det gemensamt att de främjar självkänsla, studiemotivation och framtidstro hos unga. Genom Mentor kan även föräldrar få stöd i sin viktiga – och ibland mycket svåra – roll.

Jag har själv sett många exempel på vilket kraftfullt verktyg mentorskap kan vara. Och vilken skillnad en positiv vuxen förebild kan göra i en ung människas liv. Det kan betyda allt.

Mina damer och herrar, kära konferensdeltagare. Vi är många som engagerar oss för att bygga broar till framtiden för våra barn och unga. Konferensen Sverige mot narkotika är ett fint exempel på de många initiativ som samverkar.

Tillsammans skapar vi motståndskraft:

Mot droger och utanförskap.

För unga och en hälsosam framtid.

Jag tackar er alla för era insatser och önskar er varmt lycka till med ert viktiga arbete.

Härmed förklarar jag konferensen Sverige mot narkotika 2021 öppnad.