H.K.H. Kronprinsessans tal vid Generation Peps digitala ”Pep Forum”

(Det talade ordet gäller)

Ett litet första steg.
Och sedan: ett till, och ett till.

Ett steg i taget: Precis så enkelt, och precis så svårt, är det att skapa en hälsosam livsstil.

Men, som vi alla vet kan de där stegen väldigt olika ut för olika personer. Och de kan vara olika svåra att ta. Mycket beroende på vilka förutsättningar man har.

Ta fritidsaktiviteter, till exempel: I dag deltar 85 procent av barn till höginkomsttagare i någon form av organiserad fysisk aktivitet. Samma siffra för barn till låginkomsttagare är 56 procent.

När barnen sedan blir tonåringar är det bara en av fem som har en organiserad fysisk aktivitet utöver skolidrotten.

Och bland personer med fysisk eller psykisk funktionsvariation är det många som helt avstår från aktiviteter. Antingen för att det inte finns tillgängligt där man bor. Eller för att man är rädd att inte känna sig välkommen.

Mina damer och herrar. Ojämlik hälsa drabbar individen – men det påverkar hela samhället. Och hela samhället behövs för att vända utvecklingen rätt – ett steg i taget.

För, som vi ska få se i dag, det går att göra!

Det finns en hel rad internationella exempel där man lyckats vända trenden så att hälsotalen nu pekar uppåt. Några av dem kommer vi att få höra om i dag.

Det också väldigt många goda exempel här i Sverige:
Skolor som sätter daglig fysisk aktivitet på schemat.
Förskolor som inspirerar barn till mer rörelse.
Och företag, kommuner och regioner som tar egna initiativ för att bidra till jämlik hälsa.

Sedan starten av Generation Pep för fyra år sedan har vi kunnat se en viss förändring. Frågan om barns och ungas hälsa diskuteras allt oftare. Den är definitivt på agendan – i skolan, i media, i samhällsdebatten.

Allt detta ger mig hopp. Och det stärker mig i min tro att positiv förändring är möjlig, om man hjälps åt.

Jag vill tacka alla er som är med oss i dag för allt ni gör för barns och ungas hälsa.

Till toppen