H.M. Drottningens inledningsord vid Alzheimerdagen

(Det talade ordet gäller)

Mina damer och herrar,

Idag är en viktig dag – den Internationella Alzheimerdagen.

Det är en dag som uppmärksammas i hela världen – så även här i Sverige.

I vårt land lever i dag omkring 100 000 personer med Alzheimers, som är den vanligaste demenssjukdomen.

Men långt fler än så berörs: Vi är många som delar den smärtsamma erfarenheten av att se en älskad anhörig insjukna.

Jag vet att påfrestningarna har varit extra stora under den rådande pandemin, för både sjuka och anhöriga. Och jag vill gärna ge en särskild eloge till den vård- och omsorgspersonal som gör så enastående insatser i en svår situation.

Vår befolkning blir allt äldre, och eftersom hög ålder är en riskfaktor för Alzheimers står vi som samhälle inför växande utmaningar:

Den som blir sjuk behöver mötas av vård- och omsorgspersonal med särskild kunskap om demenssjukdomar. Anhöriga behöver få råd och stöd.

Där finns i dag många goda krafter som bidrar, och jag är glad över att stiftelsen Silviahemmet är en av dessa.

Men om vi framgångsrikt ska kunna bromsa, förebygga eller bota Alzheimers – ja, då behövs forskning, forskning och åter forskning.

I kampen mot Alzheimers sjukdom står forskarna i frontlinjen. Och jag hoppas att denna kväll ska inspirera till att bidra till deras viktiga arbete.

Jag önskar er ett givande och intressant seminarium.

Tack!