H.M. Konungens tal vid Årets Nybyggare

Kungliga slottet, Stockholm

(Det talade ordet gäller)

Mina damer och herrar,

Välkomna till Kungliga slottet och Bernadottebiblioteket.

Det är nu tjugo år sedan stiftelsen IFS instiftade priset Årets Nybyggare. Första året, 1999, var det Hennes Majestät Drottningen som delade ut priset. Året därpå blev jag själv beskyddare och därmed också prisutdelare.

Tjugo år är en lång tid. Blickar vi tillbaka så kan vi konstatera att mycket har förändrats under två decennier. Det gäller även Årets Nybyggare. Och det är bra!

Man kan ha en fantastisk idé, produkt eller tjänst. Men det är bara den som är beredd att ständigt förnyas och utvecklas som lyckas i längden. Det vet ju inte minst alla ni som driver företag.

Därför känns det passande att utmärkelsen Årets Nybyggare också är föremål för ständig förbättring. Bara de senaste par åren har vi sett en betydande förnyelse. Låt mig ge några exempel: I fjol introducerades en ny priskategori, Årets Unga Pionjär. Priset uppmärksammar unga entreprenörer som med envishet och beslutsamhet tagit sig ur en socialt utsatt miljö. Jag hoppas och tror att dessa personer kan bli positiva förebilder. Sådana behövs!

Låt mig också nämna nominerings-kommittéernas arbete för att få fram fler kvinnliga kandidater till de olika priserna. Det finns så många driftiga och framgångsrika kvinnliga företagsledare i vårt land, många av dem med invandrarbakgrund. Att de syns i sammanhang som detta är både i tiden och på tiden.

Till sist vill jag uppmärksamma ytterligare en nyhet: Från och med i år firas de regionala vinnarna i denna tävling med middag hos landshövdingen. Det är festligt och trevligt. Men det är framför allt en viktig möjlighet att skapa kontakter – både för pristagarna och för det lokala näringslivet i övrigt. Att ha ett starkt lokalt nätverk är en framgångsfaktor, men det är inte alltid helt lätt att skaffa sig. Därför tycker jag att stiftelsen ska ha en eloge för detta sätt att förena nytta med nöje.

Mina damer och herrar, jag ser fram emot att strax få dela ut pris till några av de entreprenörer som bidrar till att stärka och utveckla vårt land.

Återigen, varmt välkomna. Låt prisceremonin börja!