H.K.H. Kronprinsessans tal vid invigningen av utställningen ”Arktis – medan isen smälter”

Nordiska museet, Stockholm

(Det talade ordet gäller)

Mina damer och herrar,

Nordenskiöld och Nansen. Andrée och Amundsen.
De tidiga nordiska polarforskarna är välkända namn för de flesta av oss. Kanske förknippar vi dem inte främst med vetenskapliga framsteg, utan mer med äventyrliga upptäcktsresor… ibland med olyckligt slut.

Men de här polar-pionjärerna förtjänar ändå sin plats i vetenskapshistorien. Deras resor bidrog till ett brett och folkligt intresse för Arktis – vilket i sin tur banade väg för nya upptäckter.

Min egen farfars farfars far, kung Oscar II, var själv med och finansierade flera sådana expeditioner.

På den tiden var Arktis på många sätt en gåta. I dag vet vi mer. Men det finns fortfarande så oändligt mycket mer att upptäcka och förstå.

Och det är bråttom. Klimatförändringarna hotar hela ekosystem. Med dem hotas också kulturer, traditioner och levnadssätt.

Vi behöver se och förstå vad detta innebär, konkret och på ett mänskligt plan.

Just den viljan – att upptäcka nytt, att förstå de komplexa sammanhangen, att se det stora i det lilla; Den viljan har i alla tider tagit oss människor framåt. Precis som på Nansens och Nordenskiölds tid.

Därför är jag glad att Nordiska museet väljer att göra den här utställningen.

Jag hoppas att den ska väcka intresse och nyfikenhet hos många.

Härmed förklarar jag utställningen ”Arktis - medan isen smälter” invigd.

Till toppen