H.M. Drottningens tal i samband med första spadtaget för Ersta nya sjukhus

(Det talade ordet gäller)

Mina damer och herrar,

Första gången jag besökte Ersta var den 21 oktober 1977. Då hade jag året innan fått äran att bli beskyddare för Svenska Diakonisällskapet; ett uppdrag som både Drottning Louise och Kungens mor Prinsessan Sibylla haft före mig.

Sedan dess har jag många gånger besökt Ersta och sett det viktiga arbete som utförs här inom vård och omsorg. Det har varit lärorikt och intressant att följa Erstas utveckling genom åren. Och jag bär med mig många fina minnen från möten med patienter och djupt engagerad personal.

Vården på Ersta av personer med demenssjukdom har blivit stilbildande. Specialistvården på Ersta sjukhus har ett högt anseende och här bedrivs även betydande forskning.

En speciell och viktig del i Erstas verksamhet är vården i livets slutskede. Ersta hospice startade 1987. Lilla Erstagården, Nordens första hospice för barn och unga, öppnades år 2010. I dessa svåra verksamheter speglas kanske mer än någon annanstans Ersta diakonis värdeord: ”Se människan”.

Mina damer och herrar, Ersta med sin starka värdegrund har en viktig roll att spela i sjukvården och omsorgen. I dag tas nästa steg i Erstas utveckling och jag önskar sjukhuset varmt lycka till.