H.K.H. Kronprinsessans tal vid invigning av Baltic Sea Science Center

Skansen, Stockholm

(Det talade ordet gäller)

Excellenser,
Mina damer och herrar,

”Känn dig själv”.

Det var mottot för Artur Hazelius, som grundade både Nordiska Museet och Skansen. De orden känns särskilt levande när man går runt härinne, så som jag fick göra för en liten stund sedan.

Det här kunskapscentret handlar om Östersjön; om livet under ytan på vårt unika innanhav.

Men i grund och botten handlar det ju lika mycket om oss själva: om vår historia, vår framtid och vårt ansvar för en miljö som vi är helt beroende av.

På samma sätt som vi är beroende av Östersjön, är Östersjön beroende av oss.

På Världsvattendagen för några veckor sedan besökte jag Henriksdals reningsverk. Det är Stockholms största miljöprojekt, där man håller på att bygga om för rena vattnet mer effektivt.

Jag trodde kanske inte att rötslam och membranteknik skulle få mig att gå igång på alla cylindrar. Men det gjorde det och det var riktigt intressant!

Därför känns det både viktigt och roligt att Stockholm Vatten och Avfall kommer att vara delaktiga i den pedagogiska verksamheten här på Baltic Sea Science Center.

En del kan göras i ett effektivt reningsverk, men inte allt. Det blir så tydligt. Det som spolas ner i våra avlopp påverkar hela ekosystem. Det finns verkligen ett samband mellan hudkrämen och havsbottnen.

Men lika tydligt är, att det går att påverka. Både i stor skala och i det lilla, vardagliga.

Där kan Baltic Sea Science Center spela en viktig roll: att hjälpa oss förstå den unika miljö som Östersjön är. Men också att visa, konkret, vad vi kan göra för att vara rädda om den.

Den aha-upplevelsen hoppas jag att många ska få möjlighet till härinne: Att känna oss själva – och att känna vårt ansvar.

Härmed förklarar jag Baltic Sea Science Center invigt!

Till toppen