H.K.H. Kronprinsessans tal vid Kronprinsessparets Stiftelses seminarium om att skapa motivation hos barn och unga

Kungl. Slottet, Stockholm

(Det talade ordet gäller)

Ers Kunglig Höghet,
Statsrådet,
Ers Excellens,
Mina damer och herrar,

Jag vill börja med att önska er varmt välkomna till Kungliga slottet och till dagens seminarium.

Det är nu åtta år sedan Prins Daniel och jag startade vår stiftelse. Vi såg det som en möjlighet att samla goda krafter för de ändamål som ligger oss särskilt varmt om hjärtat; att motverka utanförskap och främja god hälsa för barn och unga i Sverige.

Genom åren har stiftelsen stöttat ett antal olika projekt över hela landet. Från idrottsaktiviteter för utsatta barn och unga till skrivarverkstäder, läxhjälp och gratis utlåning av sport- och fritidsutrustning.

Tillsammans har vi haft förmånen att åka och besöka några av de här olika verksamheterna. Det har varit väldigt roligt, men också berörande, att se vilken skillnad de här initiativen kan göra i barns och ungas vardag.

En insikt, som vuxit fram gradvis hos oss, är hur mycket skolan betyder. Hur mycket som börjar där. Och, i värsta fall, hur mycket som kan ta slut där: motivationen, drömmarna, tron på den egna förmågan och det egna värdet.

Vi vet i dag att godkända betyg från grundskolan är avgörande för att kunna påverka sin egen framtid. Vi vet också hur hårt lärare och övrig skolpersonal arbetar för att stötta sina elever.

Det är därför vi har bjudit in er till det här samtalet. För att diskutera hur vi, tillsammans, från olika sektorer i samhället, kan hjälpa fler barn att klara skolan. Så att varje individ får komma till sin rätt. Oavsett vilka förutsättningar man har med sig.

För det är faktiskt så, att om vi ska prata om barns rättigheter måste vi också prata om utbildning. Och om möjligheten att få extra stöd när det behövs.

Om vi ska motverka utanförskap måste skolan vara en plats för gemenskap.

Och om vårt land ska kunna nå sin fulla potential, ja, då måste vi också se till att varje enskilt barn har den möjligheten.

Jag tror att de här frågorna är av helt avgörande betydelse för Sveriges framtid. Och nu ser jag fram emot att diskutera dem med er.

Återigen, varmt välkomna!

Till toppen