H.M. Konungens tal vid återinvigning av Nationalmuseum

Nationalmuseum, Stockholm

(Det talade ordet gäller)

Ers Majestät,
Ers Kungliga högheter,
Statsrådet,
Mina damer och herrar,

Att modernisera ett anrikt hus som detta, samtidigt som man bevarar de kulturhistoriska värdena, det är ingen enkel uppgift.

Från mitt kontor på andra sidan vattnet har jag med intresse kunnat följa den fem år långa renoveringen. Och jag har verkligen sett fram emot att få se resultatet – även från insidan.

Som andra redan varit inne på, står Nationalmuseum och Kungliga slottet varandra nära, inte bara geografiskt utan också historiskt.

När museet stod klart år 1866 var det min farfars farfar, dåvarande kronprins Oscar, som invigde det. Och museets samlingar har till stor del sitt ursprung i flera generationers kungligt konstsamlande.

Men det finns också kopplingar i mer modern tid. Min farfar Gustav VI Adolf var under hela sitt liv en av Nationalmuseums främsta tillskyndare. Både genom egna donationer och som medgrundare av Nationalmusei Vänner för mer än 100 år sedan.

Jag är övertygad om att han hade sett positivt på den renovering som nu genomförts. Att man strävat efter att inte bara modernisera, utan också öppna upp, museet.

Ett omfattande arbete har lagts ned på att visa mer av samlingarna, barnen har fått en egen avdelning och man har öppnat upp ett stort antal fönster som tidigare varit igensatta. Nytt ljus får flöda över konsten!

Att man samtidigt också får fri sikt mot Slottet ser åtminstone jag som en bonus.

Mina damer och herrar: De statliga konstskatterna tillhör oss alla. Genom renoveringen av Nationalmuseum görs de också ännu mer tillgängliga för alla.

Med detta förklarar jag Nationalmuseum återinvigt!