H.K.H. Prins Carl Philips tal vid besök på Lugnets plantskola

Bålsta

(Det talade ordet gäller)

Mina damer och herrar,

Jag vill passa på och tacka er för den här dagen på Lugnets plantskola, och för att jag fått möjligheten att delta vid dagens intressanta föredrag och rundvandring.

Frågor som rör jord- och skogsbruk ligger mig varmt om hjärtat.

Skogen innebär stora värden för Sverige genom att erbjuda en förnybar råvara som kan återanvändas och ersätta fossilbaserade produkter.

Idag har vi bland annat lärt oss om ett beläggningsskydd för granplantor som förhindrar snytbaggar och andra skadedjur att gnaga av barken.

Det är en uppfinning som gör att vi snart kommer se slutet för kemiska bekämpningsmedel i samband med skogsföryngring.

Det är en modern teknik för skogsindustrin, och - inte minst - är det en svensk innovation.

För att skogsindustrin skall vara hållbar i framtiden så krävs det nya slags uppfinningar.

Med hjälp av skogen kan vi till exempel få förnybar energi, producera kläder, och i framtiden ta fram miljövänliga plaster.

Skogen hjälper också till att stabilisera klimatet genom sin förmåga att binda koldioxid.

Efter den här sommaren, med alla bränder, är vi nog alla lite extra medvetna om värdet av vår svenska skog. Både som förnybar resurs och som en nyckel till att möta ett förändrat klimat.

Skogen har varit en grundsten inom den svenska industrin genom århundradena – låt oss vara fortsatt rädda om vårt gröna guld.

Tack!