H.M. Konungens välkomstord vid Stenhammardagen

Stenhammars slott, Flen

(Det talade ordet gäller)

Välkomna till Stenhammar!

Jag brukar ofta säga hur glad jag är för alla duktiga medarbetare som vi har här på godset.

Men, jag måste erkänna en sak: Stenhammar – precis som alla andra jordbruk – är faktiskt helt beroende av gratisarbete. Osynligt gratisarbete, dessutom.

Ja, jag talar förstås om alla de ekosystemtjänster som naturen bistår oss med, och som är temat för årets upplaga av Stenhammardagen.

Det handlar till exempel om pollinering, skadedjursbekämpning, vattenrening och luftrening. Alltså grundläggande förutsättningar för matproduktion – och för att vi människor ska kunna leva och må bra.

Vi är helt beroende av dessa tjänster. Ändå förstår vi inte alltid att sätta värde på dem. Vi gör det till och med svårt för naturen att hjälpa oss.

För det ekosystemtjänsterna behöver för att fungera är biologisk mångfald, i form av ett stort antal växter, djur, insekter och svampar. Och den mångfalden är i dag satt under hård press.

För några år sedan bedömde SLU:s Artdatabank över 20 000 svenska arter. Nästan var femte art blev då rödlistad.

Men samtidigt vet vi att det finns hopp. Till exempel kan många insektsarter återhämta sig snabbt om de bara får rätt förutsättningar.

En typ av markanvändning som har visat sig vara särskilt lämplig för det är naturbetesmarkerna. Under huvuddelen av 1900-talet satte man inget större värde på de här artrika markerna. Man plöjde upp dem, planterade skog eller lät dem växa igen.

Men på 1980-talet började vi förstå hur viktiga den här sortens marker är. I första hand som en nyckelresurs i olika landskap. Men också kulturhistoriskt och för möjligheter till rekreation.

De senaste decennierna har vi här i Sverige arbetat idogt för att försöka bevara naturbetesmarkerna. Vi har faktiskt varit något av ett föregångsland i den frågan.

Här på Stenhammar har vi de senaste 15 åren restaurerat stora arealer av naturbetesmark. Och som sagt, naturen har återgäldat oss med mängder av osynligt gratisarbete.

Samtidigt finns det betydande utmaningar – inte minst vad gäller lönsamhet. Hur möter vi dessa utmaningar? Det ser jag fram emot att diskutera i dag.

Det är ett stort ekonomiskt, ekologiskt, ja till och med socialt pussel att få naturbetesmarkerna att fungera väl och att bli fler och större.

Tänk om vi i Sverige skulle kunna lösa det pusslet och visa vägen för resten av världen? Det skulle man nästan kunna kalla en ekosystemtjänst!

Återigen, varmt välkomna till 2018 års Stenhammardag!