H.K.H. Prinsessan Sofias tal vid Sophiahemmets examenshögtid

Stockholms stadshus

(Det talade ordet gäller)

Kära jubilarer,

Det är en ära för mig att återigen vara här och vara en del av er stora dag.

När jag för drygt tre år sedan fick uppdraget att överta Prinsessan Christinas roll som hedersordförande för Sophiahemmet, ideell förening, blev jag enormt hedrad.

Varje gång jag besöker Sophiahemmet blir jag berörd av det engagemang och den passion som finns hos medarbetare och studenter.

På Sophiahemmet finns starka traditioner. Något som jag tror är viktigt att värna, eftersom det bidrar till en känsla av att vara del av ett större sammanhang och en gemenskap där man gör skillnad tillsammans.

Ni kommer att ha inflytande på den omgivning och de människor ni kommer att möta under ert yrkesliv. Det är ett ansvar men framförallt en möjlighet. Den största bedriften är att få någon att känna trygghet i ett främmande situation och att finna värme när allt känns tomt. Ni kommer ha möjligheten att hålla någons hand när livet tar slut eller dela glädje när nytt liv börjar. Och tänk alla tusentals livshistorier ni kommer att få ta del av, vilken rikedom.

Ni kommer att göra skillnad för människor under många år framöver. Det är stort, viktigt och hedervärt.

För 25 år sedan instiftades Prinsessan Christinas stiftelse. En stiftelse som sedan dess givit stöd till Sophiasystrar som visat på särskilt framstående studieprestationer. Det här är ett sätt att stimulera en fortsatt viktig insats och ett sätt att se till att den höga kvaliteten på utbildningen bibehålls och utvecklas.

Det är en stor ära för mig att i dag få dela ut Prinsessan Christinas stipendium. Vi lyssnar nu till rektor Johanna Adami som ska läsa motiveringen.