H.M. Konungens tal vid seminariet Ungt Ledarskap

Malmö

(Det talade ordet gäller)

Mina damer och herrar,

I vårt samhälle finns ett stort behov av det goda samtalet; av dialog som leder framåt.

Men – vad är egentligen det goda samtalet? Min uppfattning är att det kännetecknas av framförallt en sak: Att man lyssnar aktivt. Och vinnlägger sig om att förstå varandra.

Glädjande nog är det just den inställningen som brukar prägla Ungt Ledarskaps seminarier.

I över tio år har vi samlat företrädare från näringsliv, offentlig sektor och ideell sektor för att samtala om vikten av ett ungt och värdebaserat ledarskap.

Sedan i fjol arrangerar vi seminariet utanför Stockholm. Förra året var vi i Luleå. I år har vi i stället rest i motsatt riktning, hit till Malmö. Och liksom tidigare år, känner jag både glädje och förväntan inför dagens möte.

Genom mitt engagemang i Scouterna har jag sett vad ungt värdebaserat ledarskap kan åstadkomma. För den enskilda individen i form av personlig utveckling. Men också för möjligheten att göra gott i samhället: att visa mod, omtanke och handlingskraft.

Det är viktigt att unga ledare får ta plats och bidra fullt ut. Här har vi som redan är etablerade ledare ett stort ansvar. Vi behöver se till att ni som är yngre ledare får komma till tals. Att ni får sätta agendan för det Sverige som ni ska leda. För ni är inte bara framtidens ledare. Ni är framtiden.

Och nu ser jag fram emot att lyssna på er.

Tack.