H.M. Konungens tal vid Riksarkivets 400-årsjubileum

Riksarkivet, Stockholm

(Det talade ordet gäller)

Ers Kungliga Höghet,
Statsrådet,
Riksarkivarien,
Mina damer och herrar.

Det finns en stark historisk koppling mellan Riksarkivet och det svenska kungahuset. Under flera sekler var Riksarkivet inhyst på Kungliga Slottet. Och ända fram till för 140 år sedan utgjorde det en del av Kungl. Majt:s kansli.

Därför känns det särskilt roligt för mig att vara här i dag, för att gratulera Riksarkivet vid dess 400-årsjubileum.

I Sverige är vi stolta över den öppenhet och transparens som präglar vårt samhälle. Där spelar Riksarkivet en central roll, genom att bevara handlingar från medeltiden till nutiden. Alltifrån gamla pergamentbrev till dagens digitala filer.

Man kan säga att Riksarkivet är vårt lands minne – ett minne som dessutom alla i Sverige har tillgång till. Det är en stor och viktig uppgift.

Vid ett 400-årsjubileum ter det sig naturligt att blicka bakåt. Och Riksarkivet har verkligen en både lång och spännande historia.

Men man kan också vända på perspektivet; från det förflutna till framtiden. Riksarkivet grundades av våra förfäder. Men de verkliga uppdragsgivarna – det är ju vi och de kommande generationerna.

Varje dokument som sparas i ett arkiv är ett brev till framtiden. Vem som kommer att läsa det vet vi inte. Inte heller kan vi i dag säga vilka dokument som en dag kommer att kasta nytt ljus över historien.

Men en sak kan vi vara säkra på: att Riksarkivet fortsatt kommer att spela en central roll för hela Sveriges kultur och historia.

Jag önskar er lycka till i ert viktiga fortsatta arbete!