H.M. Konungens tal vid statsbankett i samband med statsbesök från Island

Kungl. Slottet, Stockholm

(Det talade ordet gäller)

Herr president,
Fru Reid,
Ärade gäster.

Till att börja med vill Drottningen och jag hälsa presidenten, fru Reid och alla andra gäster varmt välkomna till Kungliga slottet. Jag hoppas att vi alla ska få en trevlig kväll tillsammans och knyta många nya bekantskaper.

Det finns en strof ur Havamal i Den poetiska Eddan som innehåller stor visdom. Den lyder såhär:

”Lång omväg till ovän är,
fast hans gård vid vägen vore;
men till god vän går det genvägar,
vore han än fjärran faren.”

Det är ord som väl beskriver våra länders relation och hur vi, trots ett ganska stort geografiskt avstånd, ändå står varandra nära.

Sverige och Islands relationer är utomordentligt goda. Vår gemenskap går långt tillbaka i historien och tar sig i dag många olika uttryck.

För det första hjälper vi varandra. Vi samarbetar både bilateralt och på nordisk, europeisk och internationell nivå. Vi har också en långtgående samsyn i många viktiga frågor. Inte minst när det gäller mänskliga rättigheter, jämställdhet och miljö.

För det andra finns det en kulturell samhörighet mellan våra folk och länder; ett, kan man säga, ömsesidigt intresse. Till exempel har vi de senaste åren kunnat se två av den svenska samtidshistoriens stora ikoner, Monica Zetterlund och Björn Borg, porträtterade på film av begåvade skådespelare med isländsk bakgrund. Och så sent som 2016 nyöversattes Den poetiska Eddan till svenska.

Och så har vi det tredje och kanske starkaste uttrycket för vår gemenskap: de personliga banden. Många svenskar väljer att bo, arbeta och studera i Island. Och då menar jag inte bara förbundskaptener i fotboll! Många islänningar gör detsamma i Sverige. Tack vare detta är det i dag många svenskar som har förmånen att ha isländska kollegor, studiekamrater och vänner. I dessa personliga möten stärks och utvecklas gemenskapen mellan våra länder. Jag har själv varma minnen från tre statsbesök till Island genom åren. Det senaste 2004 i samband med 60-årsdagen av Islands självständighet. Även Kronprinsessparet besökte ert land 2014.

Nu är det i och för sig inte bara den svenska kungafamiljen som gärna reser till Island. År 2016 besöktes ni av hela 55 000 svenskar. Visserligen bara en droppe i havet jämfört med de över två miljoner besökare som ni tar emot årligen.

Personligen kommer jag aldrig att glömma den gången jag besökte Tingvalla nationalpark och fick möjlighet att snorkla i det kristallklara vattnet i Silfrasprickan mellan de två kontinentala socklarna. En fantastisk upplevelse!

Just naturturismen växer nu globalt. Den är viktig för länder som våra. Samtidigt ställer den krav på långsiktighet: att vi inte bara lever av naturen utan också värnar och vårdar den. Här kan vi lära oss mycket av varandra.

Jag hoppas att ert besök här i Stockholm ska leda till ett fördjupat utbyte av kunskap på detta och andra områden. Framför allt vad gäller hållbar utveckling.

Herr president, fru Reid, mina damer och herrar: låt mig utbringa en skål för vänskapen mellan våra länder.

Må det alltid gå många genvägar mellan Sveriges och Islands folk!

Skål!