H.M. Konungens tal vid Umeå universitets årshögtid

Umeå

(Det talade ordet gäller)

Ärade Rektor,
Fru Landshövding,
Kära vänner av Umeå universitet,
Kära festdeltagare,

Det gläder mig att ännu en gång vara med vid Umeå universitets årshögtid.

Förra gången jag var här var för två år sedan, då universitetet fyllde 50 år. Och denna gång är jag här för att ta emot den gåva som universitetet gett mig med anledning av min 70-årsdag.

Men nu vill jag först och främst gratulera dem som vi är här för att fira: de nya professorerna, hedersdoktorerna, pristagarna och medaljörerna. Mina varmaste gratulationer och lyckönskningar till er!

Ni är viktiga. Genom ert engagemang och nyfikenhet utvecklar ni vårt samhälle. Så fortsätt med det! Fortsätt att söka kunskap och sprida era insikter.

Under årens lopp har jag vid flera tillfällen besökt Umeå och Umeå universitet. Då har jag fått en inblick i den högkvalitativa och breda utbildning och forskning som utförs här.

I dag diskuterar man ofta vikten av samarbete mellan olika vetenskapliga discipliner. Den öppenheten är nödvändig för att komma framåt och nå nya kunskaper. Och här är Umeå universitet ett synnerligen gott exempel.

Jag tänker till exempel på universitets temaår, med särskilt fokus på arktisk forskning. Ett viktigt forskningsområde, inte minst med tanke på de utmaningar som vi står inför vad gäller klimatförändringar.

Arktis var också temat vid det seminarium som universitetet i dag arrangerade. Bland andra talade professor John Anderson, som också är innehavare av den kungliga miljöprofessuren i miljövetenskap. Jag vill ta tillfället i akt att tacka universitetet för denna viktiga och lärorika gåva.

Mina damer och herrar, det har varit en trevlig kväll och en fantastiskt god middag. Det är alltid trevligt att få smaka det västerbottniska köket, med fina råvaror som kantareller och hjortron.

Nu föreslår jag att vi tillsammans höjer våra glas och utbringar en skål!