H.M. Konungens hälsning till Sveriges scouter vid Scouternas nationella Jamboree17

Kristianstad

(Det talade ordet gäller)

Kära Scouter!

Vilken fantastisk avslutning vi har fått vara med om. Och vad roligt att vi är så många som är här! Över 11 000, har jag hört.

För flera av er är detta inte bara er första jamboree, utan första gången som ni provar på scouting. Låt oss hoppas att de här dagarna har gett mersmak.

Jag var i tioårsåldern när jag var på mitt första scoutläger. I dag, sex decennier senare, är jag fortfarande scout. Varför då, kan man fråga sig?

Ja, svaret är enkelt. Det finns inget annat sammanhang som har gett mig lika mycket och där jag har haft lika roligt.

Först och främst tänker man förstås på nya vänner, gemenskap och äventyr. Eller hur?

Men scouterna står också för goda värderingar. Och då menar jag inte bara i ord, utan i praktiken.

Vi som är scouter vet vad det betyder att värna om naturen. Vi kan det här med att visa varandra hänsyn och respekt. Och vi förstår hur viktigt det är att alla i gruppen får vara med.

De här värderingarna präglar också jamboreen, som har haft öppenhet, delaktighet och stärkt självkänsla som ledord. I dag har jag tagit del av några punkter på ert program. Det har varit både roligt och inspirerande.

Som scout får du tidigt träna på att leda – både dig själv och andra. Du kanske inte tänker på det när du får ansvar för att resa ett tält, ta fram frukost eller ordna en aktivitet för dina yngre kamrater. Men allt det här rustar dig för olika utmaningar i framtiden.

Så att vara scout – det kan jag lova – det är något som du har stor glädje av. Inte bara på ett sådant här läger utan i hela ditt liv.

Allt som görs i Scouterna bygger på ideella insatser. Ni är många som ger av er fritid – till er alla vill jag rikta ett särskilt tack! Tack till alla funktionärer som fått hela lägret att fungera och som planerat i flera år!

Tack också till alla er ledare som bidrar till en trygg, meningsfull och spännande fritid för barn och unga.

Får jag som avslutning föreslå att vi alla hjälps åt att hylla den scoutrörelse som vi alla är del av.

Och det gör vi så klart med… Raketen!